Home


Mitä yläkoulun jälkeen? Esteettömät uravalinnat

Jatko-opinnot ja uravalinta on polttava kysymys kaikille nuorille, eikä vähiten heille, joilla on myös erityistarpeita. Myös kuulovammaisen nuoren lähtökohtana tulevalle opinto- ja ammattipolulle tulee olla hänet omat toiveensa, kiinnostuksensa ja vahvuutensa.

Jatko-opinnot/Kuulovammaisten lasten liitto

La 28.9.2019 12:15-15:30 ”Päiväkurssi yläkouluikäisille vanhempineen”-kurssilla panelistit kertoivat omista opiskelukokemuksistaan ja rohkaisivat ennakkoluulottomiin uravalintoihin:

Jonna Sivén, kuulovammaisen nuoren äiti
Juha Peltomaa, lähihoitaja, kuntoutusohjaaja-opiskelija
Aino Lasanen, lukiolainen
Timo Saarinen, professori

Erityisasiantuntija Päivi Vataja, Kuuloliitto
Erityisasiantuntija Antti Raike, Aalto-yliopisto


OHO! Symposiumissa edistetään opiskelijoiden opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta 

The OHO! Symposium promotes the study ability, wellbeing and participation of students. 

Muista ilmoittautua viimeistään 6.11.2019! 
Please register on November 6, 2019 at latest. 

Ilmoittaudu | Register


ARTIKKELI: Kaikki mitä olet aina halunnut tietää fukseista.

Lue lisää Tampereen yliopistossa laaditusta selvityksestä tekniikan alojen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden motivaatiosta, itsesäätely- ja opiskelutaidoista sekä kokemuksista opintojen aloittamisesta

https://ohohanke.fi/2019/09/19/kaikki-mita-olet-aina-halunnut-tietaa-fukseista/


Tervetuloa maksuttomaan, OHO!- ja TUURA-hankkeiden yhteistyönä järjestämään ”Yhteiseen korkeakouluun” -seminaarin tiistaina 1.10.2019 Hämeenlinnan Verkatehtaalle.

Seminaarissa kuulet viimeisimmät uutiset ja ajankohtaiset kuulumiset saavutettavuusrintamalta. Päivän agendalla ovat muun muassa OHO!-hankkeessa tuotettu saavutettavuuskriteeristö, saavutettava uraohjaus sekä koulutuksellinen tasa-arvo.

Eri järjestöillä ja hankkeilla on mahdollisuus tulla seminaariin pitämään ständiä ja esittelemään toimintaansa.

Seminaarin ohjelma kokonaisuudessaan löytyy ESOK-verkoston sivuilta osoitteesta http://www.esok.fi/liitteet/yhteiseen-korkeakouluun-seminaari

Em. verkkosivun ylälaidasta, ohjelman yläpuolelta löytyy myös ilmoittautumislinkki. Ilmoittautumiset pyydämme tekemään viimeistään 23.9.

Tervetuloa mukaan ja vinkkaa myös verkostosi jäseniä tästä seminaarista! 


Ilmoittautuminen OHO!-symposiumiin on alkanut! Varaa paikkasi symposiumissa 6.11.2019 mennessä. Tervetuloa mukaan!

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ef5ec012-8138-48fa-bb49-9d3834f38d30?displayId=Fin1828244


Best Practices in Universal Design for eLearning in Higher Education

28.-29.8.2019, Jyväskylä Finland

OHO! mukana – lisätietoa konferenssin kotisivuilta.


ARTIKKELI: Selektiivinen mutismi – ahdistavan vaikea puhua

Selektiivinen mutismi eli valikoiva puhumattomuus näyttäytyy täysin puhekykyisillä ja -taitoisilla lapsilla tai nuorilla niin, että he puhuvat ongelmitta tietyissä ja vaikenevat täysin eli ovat kyvyttömiä puhumaan toisissa tilanteissa. Lapsen oma ääni vaikenee. Ongelma ei johdu erityisistä kielellisistä vaikeuksista, vaan kyseessä on lähinnä ahdistuneisuushäiriöksi luokiteltava asia. https://ohohanke.fi/2019/08/25/selektiivinen-mutismi-ahdistavan-vaikea-puhua/


Ei se tyhmä ole, vaikka sillä on ADHD”- Webinaari

Ajankohta: To 26.9 klo 15-16.

Mitä seuraa siitä, kun ihmisen toiminnanohjausjärjestelmä ei toimi oikein? Millaisia haasteita luentotyyppinen opetus aiheuttaa tarkkaavaisuushäiriöiselle korkeakouluopiskelijalle? Millaisia asioita tehtävänannoissa ja ohjeistuksissa tulisi tällöin ottaa huomioon?

Muun muassa näistä teemoista kertoo Helsingin yliopistossa lääketiedettä opiskeleva Klaus Karkia. Klaus toimii myös ADHD-liiton puheenjohtajana ja hän on Mensan jäsen.

Ilmoittautumiset viimeistään 24.9 klo 16.00 tästä linkistä
http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/28835/lomake.html

MTV3 teki heinäkuussa Klausista artikkelin, johon voi tutustua täällä
https://bit.ly/31TrpYZ


VERKKOKURSSILLE ESTEETTÖMYYDESTÄ JA SAAVUTETTAVUUDESTA

Pilotoimme syksyn aikana verkkokurssia, jolla osallistujat pääsevät tutustumaan esteettömyyden ja saavutettavuuden eri osa-alueisiin.

Lue lisää https://ohohanke.fi/koulutukset/

Ilmoittautuminen:  Viimeistään 2.9.2019 ilmoittautumisivullamme https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/28707/lomakkeet.html .


WEBINAARI ASPERGERISTA KORKEAKOULUOPISKELUSSA

TIISTAINA 17.9.2019 klo 14–15. Miten Aspergerin oireyhtymä vaikuttaa korkeakoulu-opiskeluun?

Aspergeria ei välttämättä havaitse ulkoisista piirteistä. Kuitenkin se asettaa opiskelulle monenlaisia haasteita, jotka opettajan olisi syytä huomioida opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Mitä nämä haasteet ovat ja miten ne on mahdollista ratkaista, sen kuulet tässä webinaarissa opiskelijan itsensä kertomana.

Haastateltavana Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Jessi Lindgren ja haastattelijana hankekoordinaattori Essi Huuhka Turun yliopistosta. 

Ilmoittautumiset tästä linkistä http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/28716/lomakkeet.html
viimeistään 13.9.2019 klo 16.00


Haluaako järjestönne olla osa symposiumia ja esitellä toimintaansa? 

Aiheina esimerkiksi: Opiskelijoiden hyvinvointi, nuoriso ja mielenterveystyö

Ota meihin yhteyttä: heini.e.ikaheimo@jyu.fi

OHO!-Symposiumiin tasa-arvo- ja saavutettavuusasiantuntija Hélène Mariaud, Euroopan ylioppilaskuntien kattojärjestö ESUsta.

Miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus korkeakouluissa nähdään muualla Euroopassa? Tule mukaan keskustelemaan mitä voisimme oppia puolin ja toisin korkeakoulujen saavutettavuudesta eri puolilla Eurooppaa. 

European Students´ Union (ESU) on kattojärjestö 45 kansalliselle ylioppilaskunnalle 39 eri Euroopan maassa. Ylioppilaskunnat ovat avoimia kaikille opiskelijoille omassa maassaan riippumatta opiskelijoiden poliittisesta vakaumuksesta, uskonnosta, etnisestä tai kulttuuritaustasta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai sosiaalisesta asemasta. ESUn edustaa ja toimii demokratian periaatteiden mukaisesti.


TULEVAT KOULUTUKSET: TIISTAINA 17.9 klo 14-15 Asperger korkeakoulussa

ilmoittautuminen

Lue lisää: https://ohohanke.fi/koulutukset/


TULEVAT KOULUTUKSET: Vielä ehdit ilmoittatua!

Keskiviikkona 21.8.2019 klo 15-16 Henkilökohtaiset opintojärjestelyt korkeakoulussa – kokemuksia Aalto-yliopiston kehittämisprosessista”. Salli Tuominen, Aalto-yliopisto. Ilmoittautuminen.ARTIKKELI: MITÄ LUKEMISEN TAIDON JA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSILLA TARKOITETAAN?

Oppimisvaikeudet lukemisessa, kirjoittamisessa, vieraissa kielissä ja matematiikassa johtuvat yleensä yksilön synnynnäisistä ominaisuuksista. Oppimisen pulmilla on usein perinnöllinen tausta ja ne johtuvat erilaisista tavoista oppia, hahmottaa ja käsitellä tietoa. Taustalla voi olla edellä mainittujen syiden lisäksi ongelmia muistin rakenteessa sekä toiminnassa, keskittymisessä sekä toiminnanohjauksessa ja ajankäytön hallinnassa.

https://ohohanke.fi/2019/06/24/mita-lukemisen-taidon-ja-matematiikan-oppimisvaikeuksilla-tarkoitetaan/


ARTIKKELI: TAMKin OPISKELIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ SAAVUTETTAVUUDESTA

OHO! Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa -hankkeessa toteutettiin Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoille verkkopohjainen saavutettavuuskysely tammi-maaliskuussa 2019. Opiskelijamäärään suhteutettuna kyselyn vastausprosentti jäi valitettavan pieneksi, mistä syystä tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa antavina. Samalla ne kertovat kuitenkin opiskelijoiden ajatuksista ja mielipiteistä sekä antavat pohjaa kehittämistyölle eri osa-alueilla. Tällä tavoin onnistuimme myös täsmentämään aiemmissa kyselyissä saamaamme tietoa. https://ohohanke.fi/2019/05/28/tamkin-opiskelijoiden-nakemyksia-saavutettavuudesta/


MINKÄLAISET OVAT SAAVUTETTAVAT VERKKOSIVUT?http://papunet.net/saavutettavuus/saavutettavien-verkkosivujen-suunnitteluopas


OHO!SSA TAPAHTUU: KEVÄTSEMINAARI: KORKEAKOULUJEN KEHITTYVÄ DIGITAALINEN PALVELUYMPÄRISTÖ 21.-22.5.2019 Metropolia-Ammattikorkeakoulussa. OHO! mukana!

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/2019_05_21-22_kevatseminaari


ARTIKKELI: OPPIMISANALYTIIKKA TUO OPISKELIJOIDEN TOIMIJUUDEN NÄKYVIIN

Tiedon analysointi ja siihen pohjautuva päätöksenteko on arkipäivää monilla aloilla, kuten terveydenhuollossa ja yritysten taloustieteessä. Data-analytiikan mahdollisuudet kiinnostavat myös koulutusalan toimijoita.

https://jyunity.fi/ajattelijat/oppimisanalytiikka-tuo-opiskelijoiden-toimijuuden-nakyviin/?fbclid=IwAR22-fkNkI9ftjUDo2q_hrRBKi2EVXgFVzpHUjeN3ZxC1z2Fm_jUsURLQws


ARTIKKELI: UTVECKLING AV HÖGSKOLA FÖR ALLA

Högskoleutbildningens tillgänglighet har getts en vid tolkning i projektet. Med tillgänglighet avses här hur väl högskolans lokaler, elektroniska system, inlärningsmiljöer, undervisningsmetoder och attitydklimat möjliggör delaktighet och likabehandling för studerande som är olika till sina personliga egenskaper och som befinner sig i olika livssituationer. https://ohohanke.fi/pa-svenska/


ARTIKKELI: KAIKKIEN KORKEAKOULUA KEHITTÄMÄSSÄ


TERVETULOA OHO!-VERKKOSIVUILLE

OHO! eli ”Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa” on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 11 korkeakoulun yhteinen kehittämishanke vuosille 2017–2019. OHO!:n lähtökohtana on luoda optimaalisia edellytyksiä opiskelulle ja pitää huolta opiskelijasta. Näiltä verkkosivuilta voit löytää hankkeen aikana tuotettua materiaalia ja lisäämme jatkuvasti uutta informaatiota niin opiskelijoille, opetushenkilöstölle, johdolle, tutkijoille kuin kaikille heille, jotka ovat kiinnostuneita suomalaisen korkeakoulun ja sen opiskelijoiden hyvinvoinnista. Jotta kukaan ei jäisi yksin!

Muista kuunnella meidän erittäin mielenkiintoisia ja ajankohtaisia webinaarejamme. Löydät ne ”Webinaareja”- linkin alta. Myös englanniksi.


OHO!SSA TAPAHTUU: Yhteisön voimaa! OHO!-kärkihankkeen toimijat Joensuun verkostotapaamisessa 7.-8.5.2019. https://ohohanke.fi/tapahtuunyt/


OHO!SSA TAPAHTUU: Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kärkihankkeille (OHO mukana) keskustelu- ja yhteistyötilaisuuden korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittämisohjelman valmistelemiseksi maanantaina 6.5.2019 klo 9.30–12.00 Helsingissä. Lue lisää korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:sta.

https://minedu.fi/korkeakoulutuksen-ja-tutkimuksen-visio-2030


Oletko tullut ajatelleeksi, että jokaisessa opetusryhmässäsi on opiskelijoita, jotka Euroopan unionin määrittelyjen mukaan ovat tavalla tai toisella haavoittuvia? Miten varmistat, että jokainen opiskelijasi saa mahdollisuuden oppia ja saavuttaa täyden potentiaalinsa? https://ohohanke.fi/2019/05/15/avaa-silmasi/


OHO!SSA TAPAHTUU: OHO:-kärkihanke mukana Pedaforumissa Helsingissä 5.-6.6.2019. https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/pedaforum-2019


Up ↑