Home


Haluaako järjestönne olla osa symposiumia ja esitellä toimintaansa? 

Aiheina esimerkiksi: Opiskelijoiden hyvinvointi, nuoriso ja mielenterveystyö

Ota meihin yhteyttä: heini.e.ikaheimo@jyu.fi

OHO!-Symposiumiin tasa-arvo- ja saavutettavuusasiantuntija Hélène Mariaud, Euroopan ylioppilaskuntien kattojärjestö ESUsta.

Miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus korkeakouluissa nähdään muualla Euroopassa? Tule mukaan keskustelemaan mitä voisimme oppia puolin ja toisin korkeakoulujen saavutettavuudesta eri puolilla Eurooppaa. 

European Students´ Union (ESU) on kattojärjestö 45 kansalliselle ylioppilaskunnalle 39 eri Euroopan maassa. Ylioppilaskunnat ovat avoimia kaikille opiskelijoille omassa maassaan riippumatta opiskelijoiden poliittisesta vakaumuksesta, uskonnosta, etnisestä tai kulttuuritaustasta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai sosiaalisesta asemasta. ESUn edustaa ja toimii demokratian periaatteiden mukaisesti.


TULEVAT KOULUTUKSET: TIISTAINA 17.9 klo 14-15 Asperger korkeakoulussa

ilmoittautuminen

Lue lisää: https://ohohanke.fi/koulutukset/


TULEVAT KOULUTUKSET: Vielä ehdit ilmoittatua!

Keskiviikkona 21.8.2019 klo 15-16 Henkilökohtaiset opintojärjestelyt korkeakoulussa – kokemuksia Aalto-yliopiston kehittämisprosessista”. Salli Tuominen, Aalto-yliopisto. Ilmoittautuminen.ARTIKKELI: MITÄ LUKEMISEN TAIDON JA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSILLA TARKOITETAAN?

Oppimisvaikeudet lukemisessa, kirjoittamisessa, vieraissa kielissä ja matematiikassa johtuvat yleensä yksilön synnynnäisistä ominaisuuksista. Oppimisen pulmilla on usein perinnöllinen tausta ja ne johtuvat erilaisista tavoista oppia, hahmottaa ja käsitellä tietoa. Taustalla voi olla edellä mainittujen syiden lisäksi ongelmia muistin rakenteessa sekä toiminnassa, keskittymisessä sekä toiminnanohjauksessa ja ajankäytön hallinnassa.

https://ohohanke.fi/2019/06/24/mita-lukemisen-taidon-ja-matematiikan-oppimisvaikeuksilla-tarkoitetaan/


ARTIKKELI: TAMKin OPISKELIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ SAAVUTETTAVUUDESTA

OHO! Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa -hankkeessa toteutettiin Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoille verkkopohjainen saavutettavuuskysely tammi-maaliskuussa 2019. Opiskelijamäärään suhteutettuna kyselyn vastausprosentti jäi valitettavan pieneksi, mistä syystä tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa antavina. Samalla ne kertovat kuitenkin opiskelijoiden ajatuksista ja mielipiteistä sekä antavat pohjaa kehittämistyölle eri osa-alueilla. Tällä tavoin onnistuimme myös täsmentämään aiemmissa kyselyissä saamaamme tietoa. https://ohohanke.fi/2019/05/28/tamkin-opiskelijoiden-nakemyksia-saavutettavuudesta/


MINKÄLAISET OVAT SAAVUTETTAVAT VERKKOSIVUT?http://papunet.net/saavutettavuus/saavutettavien-verkkosivujen-suunnitteluopas


OHO!SSA TAPAHTUU: KEVÄTSEMINAARI: KORKEAKOULUJEN KEHITTYVÄ DIGITAALINEN PALVELUYMPÄRISTÖ 21.-22.5.2019 Metropolia-Ammattikorkeakoulussa. OHO! mukana!

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/2019_05_21-22_kevatseminaari


ARTIKKELI: OPPIMISANALYTIIKKA TUO OPISKELIJOIDEN TOIMIJUUDEN NÄKYVIIN

Tiedon analysointi ja siihen pohjautuva päätöksenteko on arkipäivää monilla aloilla, kuten terveydenhuollossa ja yritysten taloustieteessä. Data-analytiikan mahdollisuudet kiinnostavat myös koulutusalan toimijoita.

https://jyunity.fi/ajattelijat/oppimisanalytiikka-tuo-opiskelijoiden-toimijuuden-nakyviin/?fbclid=IwAR22-fkNkI9ftjUDo2q_hrRBKi2EVXgFVzpHUjeN3ZxC1z2Fm_jUsURLQws


ARTIKKELI: UTVECKLING AV HÖGSKOLA FÖR ALLA

Högskoleutbildningens tillgänglighet har getts en vid tolkning i projektet. Med tillgänglighet avses här hur väl högskolans lokaler, elektroniska system, inlärningsmiljöer, undervisningsmetoder och attitydklimat möjliggör delaktighet och likabehandling för studerande som är olika till sina personliga egenskaper och som befinner sig i olika livssituationer. https://ohohanke.fi/pa-svenska/


ARTIKKELI: KAIKKIEN KORKEAKOULUA KEHITTÄMÄSSÄ


TERVETULOA OHO!-VERKKOSIVUILLE

OHO! eli ”Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa” on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 11 korkeakoulun yhteinen kehittämishanke vuosille 2017–2019. OHO!:n lähtökohtana on luoda optimaalisia edellytyksiä opiskelulle ja pitää huolta opiskelijasta. Näiltä verkkosivuilta voit löytää hankkeen aikana tuotettua materiaalia ja lisäämme jatkuvasti uutta informaatiota niin opiskelijoille, opetushenkilöstölle, johdolle, tutkijoille kuin kaikille heille, jotka ovat kiinnostuneita suomalaisen korkeakoulun ja sen opiskelijoiden hyvinvoinnista. Jotta kukaan ei jäisi yksin!

Muista kuunnella meidän erittäin mielenkiintoisia ja ajankohtaisia webinaarejamme. Löydät ne ”Webinaareja”- linkin alta. Myös englanniksi.


OHO!SSA TAPAHTUU: Yhteisön voimaa! OHO!-kärkihankkeen toimijat Joensuun verkostotapaamisessa 7.-8.5.2019. https://ohohanke.fi/tapahtuunyt/


OHO!SSA TAPAHTUU: Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kärkihankkeille (OHO mukana) keskustelu- ja yhteistyötilaisuuden korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittämisohjelman valmistelemiseksi maanantaina 6.5.2019 klo 9.30–12.00 Helsingissä. Lue lisää korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:sta.

https://minedu.fi/korkeakoulutuksen-ja-tutkimuksen-visio-2030


Oletko tullut ajatelleeksi, että jokaisessa opetusryhmässäsi on opiskelijoita, jotka Euroopan unionin määrittelyjen mukaan ovat tavalla tai toisella haavoittuvia? Miten varmistat, että jokainen opiskelijasi saa mahdollisuuden oppia ja saavuttaa täyden potentiaalinsa? https://ohohanke.fi/2019/05/15/avaa-silmasi/


OHO!SSA TAPAHTUU: OHO:-kärkihanke mukana Pedaforumissa Helsingissä 5.-6.6.2019. https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/pedaforum-2019


Up ↑