Yhteisöllistä pedagogiikkaa luomassa – OHO!-koulutussarja Jyväskylän yliopistossa

  • Oletko ihmetellyt, miksi kukaan ei puhu, vaikka kuinka siihen tunneillasi kannustat?
  • Huolestuttaako sinua opiskelijat, joiden opiskelumotivaatio hiipuu ja jotka jäävät yksin?
  • Hukkuuko opiskelijasi massaan?
  • Etsitkö uusia toimintatapoja ja taitoja edistää yksilöiden ja ryhmien oppimista?
  • Miten opettajana voit edistää opiskelijoittesi hyvinvointia?

Osana OHO!-hanketta ja vastauksena näihin kysymyksiin järjestimme Jyväskylän yliopistossa koulutussarjan edistämään opettajien yhteisöllisen pedagogiikan taitoja. Kuusi kehittäjäopettajatiimiä eri tieteenaloilta kokoontui yhteen vaihtamaan ajatuksia ja oppimaan käytännön työkaluja tukemaan opiskelijoidensa oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Yliopistomme OHO!-asiantuntijat toimivat opettajien sparraajina.

Koulutussarja koostui neljästä temaattisesta, kolmen tunnin mittaisesta kokonaisuudesta. Ensin paneuduttiin kysymykseen turvallisesta ryhmästä ja sen merkityksestä sekä kokeiltiin käytännössä erilaisia ryhmää tukevia menetelmiä. Toisena teemana oli opiskelijan toimijuus ja sen edistäminen pedagogiikan keinoin. Opettajat pohtivat muun muassa sitä, miten omassa opetuksessa voisi lisätä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja siten vahvistaa myös työelämässä olennaista osaamista.

Omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja pääsi tiedostamaan ja harjoittelemaan kolmannella koulutuskerralla. Opeteltiin aktiivisen kuuntelun taitoa, jota pidetään yhtenä tärkeimmistä ohjaamisen ja tukemisen taidoista sekä huomattiin myös omien vuorovaikutustapojen vahvuuksia. Viimeisen kokoontumisen aiheena oli opiskelijan hyvinvointitaitojen tukeminen. Vaikka emme voi estää elämän kolhuja tai henkistä pahoinvointia, voimme tarjota opiskelijoillemme taitoja selvitä niistä, myös osana kurssejamme.

Koulutussarja jätti jälkeensä innostuneen ja välillä myös ”snadisti ristiriitaisen” olon, kuten eräs opettajista totesi. Silmät aukesivat monelle tärkeälle asialle. Jotta opettajat eivät jää yksin soveltamaan oppimaansa, saavat he OHO!-asiantuntijoista itselleen kummin ensi syksyksi. Kummi toimii keskustelukumppanina, peilinä ja asiantuntija-apuna opettajatiimille. Näin yhteisöllinen ja osallisuutta edistävä pedagogiikka kehittyy ja löytää uusia muotoja – opiskelijoidemme parhaaksi.

Lisätietoja:

Ulla Klemola
Opetuksen kehittämispäällikkö
Jyväskylän yliopisto

Ps. Tule kuulemaan lisää OHO!-koulutussarjasta ja sen alustavista tutkimustuloksista PedaForum-päiville 15.8.18 Turkuun.

 

 

 

 

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: