Pedagogiikkaa – yhteisöllisen osallistavasti

Tämänvuotiset PedaForum päivät pidettiin Suomen Turussa kauniin kesäisessä säässä. Ihailin järjestelyjen toimivuutta – 500 hengen konferenssin suunnittelu ja toteutus on vaatinut monen hengen intensiivisen työpanoksen pitkin kevättä ja kesää – ja luonnollisesti näiden varmasti pitkiksi venyneiden päivien aikana.   Oma OHO-hankkeen työpajamme toteutettiin Åbo Akademin uusituissa, mutta niin perinteikkäissä tiloissa: ASA-talo kertoi omaa tarinaa lähimenneisyydestämme, jolloin Suomessa kannatti valmistaa tv-vastaanottimia parinkin eri valmistajan toimesta. Eikä siitä itse asiassa nyt niin kauan ole – vai onko kirjoittaja sen verran ikääntynyt, että aikaperspektiivi vääristyy vääjäämättä. Ehkä näinkin.

Vaikka tv-lähetysten seuraaminen tänä päivänä tuskin enää tarjoaa minkäänlaista yhteisöllistä kokemusta ehkä urheilulähetysten seuraamista lukuun ottamatta, toivoaksemme yhteisöllisen pedagogiikan työpajamme sisältö oli paremmin ajassamme kiinni. Tai ehkä jopa sitä pikkuisen edellä. Jotkut asiat ihmisyydessä ja opiskelussa ja oppimisessa ovat ehkä tabletin ruutua suurempia, kuitenkin.

Parisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta korkeakoulupedagogian kehittäjää oli valinnut omaan ohjelmaansa   Yhteisöllinen ja osallisuutta edistävä pedagogiikkaa-työpajan.  Työpajassa avattiin ’Yhteisöllisen pedagogiikan koulutussarjaa’, jota Jyväskylän yliopistossa pilotoitiin kevätlukukaudella 2018. Koulutussarja oli suunnattu valikoiduissa opetuksen kehittämishankkeissa toimivalle opetushenkilöstölle oman kehittämistyön voimavaraksi.

Koulutussarja koostuu neljästä temaattisesta kolmen tunnin koulutuskokonaisuudesta: Ryhmädynamiikka ja turvallinen ryhmä, Toimijuutta edistävä pedagogiikka, Omat tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä Opiskelijoiden hyvinvointia tukeva pedagogiikka.   Hektisessä yliopistoarjessa ajan löytäminen tällaiseen koulutukseen osallistuminen on haastavaa, mutta koulutussarjan anti koettiin sen verran merkityksellisenä, että jokaisesta opetuksen kehittämishankkeesta oli aina vähintään kaksi henkilöä paikalla.Turku1

Hankeopettajien kokemusta  koulutussarjasta ja sen merkityksestä heidän opettajuutensa kehittymisessä tutkitaan parhaillaan, mutta tässä PedaForumin työpajassa halusimme esittää koulutussarjan idean ja tematiikan uudelle yleisölle ja saada siitä palautetta ja kehittämisideoita.

Meille työpajan vetäjille – Ulla Klemola, Mari Laine ja Juha Lahti – oli keskeistä pyrkiä myös käyttämään omassa työpajassamme yhteisöllisen pedagogian toimintatapoja eikä vain puhua niistä. Työpajaa käynnisteltiin aivan kuin olisimme aloittamassa useamman tapaamisen mittaisen pedagogisen ryhmäprosessin.  Pyrimme pitämään oman osuutemme ’puhuvina päinä’ minimissä: pääpaino työpajassa oli pyramidimainen vertaiskeskustelu, jonka ytimet tiivistettiin ’post-it’-lapuille.  Reilun tunnin mittaisena työpajan aikana pääsimme vain riipaisemaan pintaa; työskentelytapa kuitenkin mahdollisti yllättävänkin syvällisen korkeakoulupedagogisen keskustelun syntymisen. Mitä ehkä sittenkin voisi tehdä arjessa toisin, joka palvelisi niin opiskelijaa kuin korkeakoulupedagogiakin; oppimista ja opiskelua. Mistä ja miten löytyvät ne pienet ’toisin tekemisen mahdollisuuksien ikkunat’, jotka korkeakouluopettajan olisi reaalimaailmassa mahdollista avata uupumatta pedagogisen uusiutumisen liiallisiin paineisiin? Tällaiseen tarpeelliseksi koettuun keskusteluun on korkeakoulujen arjessa harvoin aikaa – jos silloinkaan.

Koulutussarja koettiin teemoiltaan mielenkiintoisena ja tärkeänä hiukan erilaisena avauksena opetushenkilöstön työn tukemisessa ajassamme, jossa digitaalisuus ja tehokkuuspuhe ovat keskiössä.  Puhe kohtaamisesta ja ihmisestä – yhteisöllisyydestä tai osallisuudesta –   loistaa poissaolollaan.  Tähän valtakunnallinen OHO-hanke pyrkii osaltaan tuomaan uusia avauksia.

–Juha Lahti

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: