Hyvään alkuun

Blogikirjoitus 25.9.2018 / Itä-Suomen yliopisto / Opiskelijan akateeminen ja sosiaalinen kiinnittyminen korkeakouluyhteisöön.

Tutkimusten mukaan opintojen alkuvaihe on erityisen tärkeää yhteisöön kiinnittymisen kannalta. Motivoitumisen kannalta taas on tärkeää, että opiskelija tunnistaa tavoitteensa ja saa opintoihin liittyvät asiat heti helposti haltuunsa. Ei siis ole yhdentekevää, millaisen kuvan uusi opiskelija saa opinnoistaan niiden alussa.

Uudet opiskelijat ovat vallanneet kampukset. Tuttuun tapaan he käynnistävät jälleen opintojansa ja tutustuvat orientaatioviikolla omaan oppiaineeseensa, erilaisiin palveluihin, opiskelijaelämään, yliopistoon sekä toisiinsa.

Meillä Itä-Suomen yliopistossa orientaatio on tähän vuoteen saakka pitänyt sisällään massatilaisuuksia, jolloin tietoa on ”kaadettu” opiskelijoille valtavat määrät kerralla. Istumista ja uuden omaksumista on tullut lyhyessä ajassa todella paljon. Orientaatiota on järjestetty yliopistossamme ja jo edellisten vanhojen yliopistojemme alkuajoista tähän päivään saakka lähes samalla rakenteella. Opiskelijoiden rooli on ollut olla passiivinen kuuntelija ja usein kontaktit omaan oppiaineeseenkin ovat jääneet ensimmäisten päivien aikana melko ohuiksi.

Muutamat rakenteelliset muutokset yliopistossamme sysäsivät orientaation uudistustyön käyntiin. Myös aika alkoi olla ns. kypsä pistää iso pyörä pyörimään. Kun OHO -kärkihankkeesta saatiin asialle tukea, niin pääsimme kehittämistyössä hyvään vauhtiin. OHO -kärkihankkeen ykköstyöpaketista (Hyvään alkuun – ohjaustoimia ja työelämäorientaatiota alusta alkaen) muodostui hyvä alusta hyvän ensimmäisen opiskeluvuoden kehittämistyölle ja siihen läheisesti kytkeytyvälle tuutoroinnille. Hanketoimijoina UEFissa ovat olleet Opintopalveluissa opiskelijoiden Tulopalvelut –tiimi ja Filosofisessa tiedekunnassa Ohjauksen koulutuksen toimijoita. Yliopistossamme käynnistyi myös kuluvan vuoden alussa kolmevuotinen opiskelijoiden ohjauksen, opiskeluhyvinvoinnin ja työelämäyhteyksien kehittämisohjelma, jonka yhteydessä opiskelijan ”hyvää ensimmäistä opiskeluvuotta” on lähdetty määrätietoisesti edistämään.

Tänä syksynä uudet opiskelijamme vastaanotettiin omissa oppiaineissa. Opintopalveluiden kouluttamat vertais- ja seniorituutorit olivat tukemassa prosessia, ja ensimmäisten päivien ohjelma on työstetty vuorovaikutteisemmaksi. Tehty muutos perustuu tutkimustietoon, jonka mukaan oppiaineeseen ja omaan opintoyhteisöön kiinnittymisen kautta tapahtuva opintojen aloitus ennustaa positiivista opintomenestystä ja opintojen etenemistä. Tutkimuksen mukaan kiinnittymistä hidastaa, jos opiskelijan oma opintoyhteisö koetaan ensimmäisten päivien aikana hajanaiseksi.

Kampuksilla, kaikille yhteisen, orientaation messutyyppisen Tietotorin esittelypisteisiin sekä erilaisiin tietoiskuihin opiskelija voi tutustua ja osallistua oman mielenkiinnon ja tarpeen mukaan. Orientaatio käynnistyi kuitenkin jo kesällä, kun uudet opiskelijat saivat kesäkuussa tiedon opiskelupaikastaan, jonka yhteydessä he saivat tiedon Uuden opiskelijan –sivustosta verkkomateriaaleineen. Opiskelijat ovat siis voineet tutustua yliopistoon ja opiskelukäytänteisiin jo kesän aikana, kukin omaan tahtiinsa. Asiat ovat siten jo osittain tuttuja heidän saapuessa kampukselle, jolloin heidän on helpompi kysyä mieltä askarruttavista asioista orientaatioviikon erilaisissa tilaisuuksissa. Ensimmäisten tilastotietojen mukaan uudet opiskelijat ovat käyneet Uuden opiskelijan sivustolla tuhansia kertoja. Onkin ollut erittäin ilahduttavaa huomata, että sivusto on saavuttanut runsaasti opiskelijoita jo kesän aikana.

Orientaation uudistamisen yhteydessä on käytetty uudenlaisia pedagogisia, opiskelijoiden ja henkilökunnan, työskentely- ja osallistamismuotoja. Kehittämistyötä tukeviin tilaisuuksiin ja tapaamisiin on osallistuttu aktiivisesti ja innostuneesti. Olemassa olevia hyviä käytänteitä on benchmarkattu ja tilaisuuksista tehtyjä tallenteita on levitetty yhteiseen käyttöön. Uudistuksen yhteydessä on tuutorointia kehitetty ja sen brändiä terävöitetty kehittämällä ns. ”tuutoriportaat”, jossa opiskelijat ovat keskeisesti yhteistyössä henkilökunnan kanssa suunnittelemassa ja kehittämässä tuutorikoulutuksia.

Ensimmäisten viikkojen orientoitumisessa ja yleensäkin opintoja aloitettaessa mielekkääksi tehty opiskelu ja tulevaisuus motivoivat tutkimusten mukaan opiskelijaa jatkamaan eteenpäin. Opintojen keskeyttämisen syyt johtuvat usein alkuvaiheen vaikeuksista ja jumiutumisesta. Opintojen alkuun panostaminen ehkäisee turhia keskeytyksiä ja tukee opintojen etenemistä.

Ympäröivä maailma ja yhteiskunta ovat muuttuneet ja usein tulevaisuus on opiskelijoiden silmissä yhä epävarmempaa. Se heijastuu myös opintopolulle ja siksi meidän täytyy korkeakouluissa olla asiassa hereillä ja tukemassa omalta osaltamme opintojen herkkää ja tärkeää vaihetta. Uudistus edistää myös ympärivuotista opiskelua, kun käynnistyvä lukuvuosi ja osa syyslukukaudesta otetaan paremmin käyttöön.

Käytännössä kehittämistyömme on alussa ja OHO -kärkihanke on antanut työllemme hyvän selkänojan. Olemme iloisia voidessamme toimia tässä kokonaisuudessa eräänlaisena pilottikorkeakouluna. Vastaavasti odotamme, että kärkihankkeen muista työpaketeista on meille iloa ja voimme jatkossa hyödyntää niiden tuloksia tukemaan opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia ja hyvää alkua sekä opintopolulla etenemistä.

Intoa kehittämistyöhön ja antoisaa uutta lukuvuotta Itä-Suomen yliopistosta kaikille toivottaen,

IMG_3173

Tuija Pasanen, opiskelijapalvelun päällikkö, opintopalvelut (UEFin OHO-yhteyshenkilö)
Katri Ruth, opintopsykologi, opintopalvelut
Niina Räsänen, suunnittelija, opintopalvelut
Piia Tiainen, suunnittelija, opintopalvelut
Leena Penttinen, yliopistonlehtori, filosofinen tiedekunta/ohjauksen koulutus
Päivi Rosenius, projektitutkija, filosofinen tiedekunta/ohjauksen koulutus

 

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: