Kohti opiskeluhyvinvoinnin huippuyliopistoa – opiskeluhyvinvointikysely organisaation kehittämisen välineenä

Aalto-yliopisto on OHO!-hankkeessa mukana ”Pedagogiikkaa ja pelivälineitä – osallisuutta, ohjausvälineitä ja oppimisanalytiikkaa” teemaryhmässä, jonka aiheina ovat yhteisöllinen pedagogiikka, opiskelutaidot ja oppimisen analytiikka. Pyrimme muun muassa kartoittamaan opiskelijan ylikuormittumisen syitä sekä kehittämään toimintamalleja tämän kuormituksen vähentämiseen opetus- ja oppimistilanteissa.

Opiskelijahyvinvointi strategisena avoitteena

Opiskeluhyvinvointi on olennainen osa Aalto-yliopiston strategiaa vuosille 2016-2020. Hankkeen aikana tavoitteenamme on lisätä yhteisön tietoisuutta opiskeluhyvinvoinnista, kehittää opetusta sekä tarjota opiskelijoillemme entistä parempia ja monipuolisempia opiskelukykyä parantavia tukitoimia. Kokemuksemme mukaan sitoutunut johto niin yliopisto- kuin koulutasolla on avainasemassa organisaatiota kehitettäessä: muutosprosessin johtamisen ja vaikuttavuuden näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että opiskeluhyvinvointi on nostettu Aallossa nimenomaan strategiseksi kehityshankkeeksi, johon johto on sitoutunut.  Toinen olennainen tekijä on sekä yksittäisten opiskelijoiden että Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) osallisuus hankkeen kaikissa vaiheissa.

AllWell?-opiskeluhyvinvointikysely

Osana hyvinvointihanketta toteutamme vuosittain opiskeluhyvinvointikyselyn (AllWell?) kaikille yliopistomme ensimmäisen vuoden maisteri- ja toisen vuoden kandiopiskelijoille. Kysely pohjautuu Helsingin yliopiston tekemään kyselyyn, johon Aalto on lisännyt omia, erityisesti opiskelijan omia voimavaroja mittaavia kysymyksiä. AllWell?-kysely pohjaa opiskelukykymalliin (Kunttu, 2005), joka jakaa opiskelukyvyn opiskelijan omiin voimavaroihin, opiskelutaitoihin, opiskeluympäristöön ja opetustoimintaan. Kevään 2018 AllWell? –kyselyn tuloksista kävi ilmi muun muassa, että Aallon opiskelijat ovat sitoutuneita opiskelemaan ja halukkaita oppimaan tulevaisuutta varten, mutta myös kuormittuneita. Vastausprosentti kyselyyn oli noin 40.

Mitä voimme tehdä, jotta opiskelijat voisivat paremmin?

Saamme kyselyllä arvokasta tutkimuspohjaista tietoa siitä, miten Aallon opiskelijat voivat ja mitä yliopisto voi opiskeluhyvinvoinnin eteen tehdä. Tuloksissa on suurta pääaine- ja ohjelmakohtaista vaihtelua, mikä vaikuttaa myös kehittämistoimien suunnitteluun ja kohdistamiseen. Opetuksen näkökulmasta on tunnistettu kuitenkin seuraavat kolme ylätason osa-aluetta, joilla voidaan vaikuttaa opiskelijan opiskeluhyvinvoinnin kokemukseen:

1. Opettajien välisen yhteistyön, kommunikoinnin ja vertaisoppimisen lisääminen;
2. Kurssi- ja tutkintorakennetasoisen kuormituksen vähentäminen ja opetuksen suunnittelu opiskelijan opintopolun näkökulmasta;
3. Palautteen ja arvioinnin linjakkuus.

Konkreettisena yksittäisenä esimerkkinä opetuksen kehittämisestä mainittakoon syksyllä 2018 Aallon opettajille ensimmäistä kertaa järjestettävä, OHO!-yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa toteutettava koulutussarja opiskelijoiden hyvinvoinnista osana opetusta. Odotamme mielenkiinnolla, miten kurssi otetaan Aallossa vastaan!

Lisätietoa ja yhteydenotot:

Lue lisää AllWell?-kyselystä ja pedagogisista kehitystoimenpiteistä Aalto-yliopistossa

Kysy lisää pedagogisista toimenpiteistä Aallon OHO!-hankkeen yhteyshenkilöiltämme: Viivi Virtanen, pedagoginen astiantuntija; Mikko Inkinen, psykologi, asiantuntija; Merita Petäjä, psykologi, projektipäällikkö; Sara Rönkkönen, projektisuunnittelija. Yhteystiedot: https://people.aalto.fi/

 

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: