Opiskelijan motivaatio – pitääkö olla huolissaan?

Turun yliopisto on mukana OHO!-hankkeen ”Pedagogiikalla hyvinvointia”-teemaryhmässä, jonka aiheina ovat yhteisöllinen pedagogiikka ja tutkimusperustaiset mittarit. Turun yliopisto vahvistaa teemaryhmän sisältöä tuomalla mukaan tarkasteluun oppimismotivaation. Tavoitteena on kehittää oppimismotivaation arviointi- ja ohjausväline opiskelijoille ja opettajille.

Motivaatio taitona

”Motivaatio ja oppiminen kulkevat käsi kädessä” kirjoittaa Katariina Salmela-Aro kirjassa Motivaatio ja oppiminen (2018). Puhutaankin oppimismotivaatiosta ja siitä, miten se virittää ja kannustaa opiskelijaa tavoitteisiin, työskentelyyn muiden kanssa sekä kohtaamaan haasteita ja vastoinkäymisiä opiskelutilanteissa. Lisäksi jokaisella opiskelijalla on oppimistilanteessa mukanaan omat ennakoinnit, uskomukset, tunteet ja kiinnostukset. Oman toiminnan kehittämisen kannalta onkin tärkeä tietää, tunnistaa ja tiedostaa nämä osatekijät.

Motivaatio ja ViLLE

Osana OHO!-hanketta kehitämme korkeakouluopiskelijoille motivaatiokirjallisuuteen pohjautuen menetelmän, jolla opiskelija voi arvioida omaa oppimismotivaatiota ja motivaatioon yhteydessä olevista muista tekijöistä. Menetelmä rakennetaan verkkopohjaiseksi ViLLE-oppimisalustalle. Ohjelma antaa opiskelijalle palautteen hänen motivaatiosta ja muista kysytyistä asioista, ja palaute ohjaa häntä tarvittaessa ottamaan yhteyttä esimerkiksi ohjaustyötä tekeviin.

Toteutimme vuoden 2018 loppupuolella kyselyn pilotoinnin. Kyselyyn vastasi 188 pääsääntöisesti toisen-kolmannen vuoden Turun yliopiston opiskelijaa. Tuloksista kävi ilmi, että opiskelijat määrittelivät oppimismotivaatiorakenteen sisältävän oppimiseen liittyvää suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta (pyrkimys ymmärtää, päämääränä taitava opiskelu), oppimistilanteissa aktivoituvia onnistumisen (pystyvyysuskomukset) ja epäonnistumisen kokemuksia (epäonnistumisen pelko, välttely ja korviketoiminta) sekä opiskelua tukevien ihmissuhteiden ylläpitoa (sosiaalisen yhteyden kokemus). Sen lisäksi kysyimme opiskelijoilta psyykkistä hyvinvointia tukevista tunteista ja ajatuksista (esim. itsemyötätunto, realistinen itsetunto, vähäinen itsekriittisyys).

Motivaatio ja vuosi 2019

Pilottiaineiston analyysin pohjalta olemme tiivistäneet motivaatiokyselyämme. Vuoden 2019 alussa keräämme motivaatiokyselyllämme laajan normiaineiston. Tämän pohjalta lähdemme kehittämään arviointi- ja ohjausvälineemme palauteosiota, josta lisää tuonnempana.

TY:n OHO!-motivaatiotiimi Satu, Tiina ja Ari

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: