Saavutettavuus hallintohimmeleistä opiskelijoiden käyttöön

OHO! -hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta ja kehittää henkilöstön ohjaamisosaamista, vahvistaa saavutettavuutta sekä osallisuutta tukevaa pedagogiikkaa.

Korkeakoulun saavutettavuutta on hankkeessa määritelty laajasti: miten hyvin korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan erilaisten sekä erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden?

Saadaksemme tietää opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia kutsuimme TAMKin opiskelijakunnan hallituksen ja edustajiston jäseniä kuulemaan OHO!-hankkeesta ja saavutettavuudesta. Ts. hankkeen tavoitteiden mukaisesti osallistumaan ja starttaamaan saavutettavuusteeman työstäminen TAMKissa.

Aloitimme tilaisuuden keskustelemalla käsitteestä saavutettavuus. Opiskelijat totesivat, että saavutettavuus on monitahoinen asia, johon liittyy fyysinen, digitaalinen ja henkinen näkökulma. Se koetaan jokapäiväisenä ja he totesivat, että saavutettavuudesta puhutaan nykyään yhteiskunnallisesti enemmän. Arvostamme heidän hyvää, monipuolista ja täsmällistä käsitteen määrittelyään. Meillä oli erinomainen tilaisuus lähteä työstämään saavutettavuusteemaa tarkemmin tämän asiantuntijaedustajiston kanssa.

Learning cafe rajattu
Saavutettavuusteeman äärellä iloisina.

Opiskelijoille esiteltiin saavutettavuuskriteeristön tämänhetkinen vaihe ja sen kahdeksan teemaa. Opiskelijat täyttivät osallistavan itsearviointiosuuden eli kriteerit teemasta opetus ja oppiminen. Sen jälkeen keskustelimme kriteereistä ja esiinnousseet kehittämistavoitteet tarkasti kirjaten.

Tapaamisemme pääkysymys oli, miten TAMKin opetus- ja ohjaushenkilöstö voisi kehittää pedagogiikkaa siten, että se olisi saavutettavaa, osallistavaa ja opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä edistävää. Tätä työstimme työpajassa yhteistoiminnallisesti.

Opiskelijoiden kokemuksen mukaan tärkeintä on, että heidät kohdataan yksilöinä opiskelijan itseohjautuvuus tai sen vähäisyys yksilöllisesti huomioiden. Käsitys itseohjautuvasta opiskelusta vaihtelee opiskelijakohtaisesti ja vaatii tietoisuutta siitä, miten itseohjautuva opiskelija ”minä olen”. TAMKissa käytössä oleva opettajatuutorimalli tukee juuri niitä opiskelijoita, jotka tarvitsevat enemmän ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja toteuttamisessa. Opettajatuutorimalli sai paljon positiivista palautetta. Se koetaan hyvänä ja opintoihin kiinnittymistä edistävänä ja sen toivotaan jatkuvan – ehkä vieläkin tehokkaammin.

Opiskelijoiden näkemyksen mukaan pedagogiikka olisi saavutettavampaa, jos pedagogiset menetelmät sekä opetusmenetelmät olisivat monipuolisempia ja osallistaisivat opiskelijoita enemmän mukaan oppimisprosessiin. Opintoihin kiinnittymistä edistäisi myös se, että tutkinto vastaisi työelämän tarpeita ja opettajat olisivat ajan tasalla, mitä työelämässä tapahtuu.

Kriteeristön esittely rajattu
Saavutettavuuskriteeristön teemat kiinnostivat opiskelijoita.

 

Lopuksi ajateltavaa opetus- ja ohjaushenkilöstölle (meille) opiskelijoiden sanoin:

 

Mikä innostaisi opiskelijoita enemmän pedagogiikkaan liittyen?

  • näkee, mitä oppii ja saa henkilökohtaista palautetta
  • osaa jäsentää omaa oppimista tutkintoon ja ammatilliseen kasvuun
  • enemmän palautteen saamista ja toisaalta myös keräämistä
  • 5 minuutin tauot luennoille
  • taukojumppaa
  • olisi tärkeää miettiä opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia

 

Opiskelijoiden toiveena on, etteivät hankkeen tulokset jäisi hallintohimmeliin, vaan jäisivät oikeasti elämään ja jalkautettaisiin. Aktiivisesta työskentelystä innostuen ja siitä kiittäen, tapaamme opiskelijoita uudelleen hankkeen edetessä. He ovat parhaita asiantuntijoita vastaamaan kysymykseen, miten pedagogiikka olisi saavutettavampaa, osallistavampaa ja opintoihin kiinnittymistä edistävämpää. Tästä on hyvä jatkaa työskentelyä.

 

Kirjoittajat:

Hannastiina Ruismäki, edunvalvonnan asiantuntija, Tamko 

Annikki Torikka, lehtori, TAMK

 

 

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: