”Hyvä kun kerrotte selkeästi”

OHO!-hankkeen ”kaikkien korkeakoulu” -tiimillä on ollut erittäin kiireinen kevät. Hankkeen koulutukset saatiin käynnistettyä tammikuussa. Kevään aikana on pidetty neljä webinaaria, joiden tallenteet tulevat valmistuttuaan OHO!-hankkeen koulutussivustolle.

Tämän lisäksi sivustolla on julkaistu Podacastit, joilla Erilaisten oppijoiden liiton lukilähettiläs Silva Mölsä kertoo lukihäiriöisen opiskelijan opiskelusta korkeakoulussa niin suomeksi kuin englanniksi. Podacastien käsikirjoituksista ja haastatteluista vastaa Maija Viitasaari ja teknisestä toteutuksesta TAMKin Taide, musiikki ja media -yksikön äänipuolen opiskelijat.

Erilaisten oppijoiden liiton ”Oppimisen olohuone” järjestettiin TAMKissa tammikuussa. Päivän annista Taitotuunaajat saivat erittäin paljon kiitosta. Juuri näistä asioista on tarvetta kokoontua keskustelemaan. Korkeakouluopiskelijat ovat monimuotoinen ryhmä, jossa yhä useampi tarvitsee myös jonkinlaisia tukitoimia. Koko henkilöstön on syytä ymmärtää tämä ja osata antaa osaltaan tukea sitä tarvitseville.

OHO!-hanke oli aktiivisesti mukana myös maaliskuussa pidetyn Erityisen äärellä -tapahtuman järjestelyissä, ohjelmassa ja työpajoissa sekä osallistui helmikuussa TAMK-konferenssiin ja maaliskuussa ITK-konferenssiin. Lisäksi hankkeen toiminnasta sekä näkymättömistä oppimisvaikeuksista ja autismin kirjosta järjestettiin kaksikielinen koulutustilaisuus Vaasan kaikkien korkeakoulujen edustajille.

Sidosryhmäyhteistyö on ollut tiivistä. Hankkeen edustajia on vieraillut kahteen otteeseen Opetus- ja kulttuuriministeriössä. Eri vammais- ja opiskelijajärjestöihin, muihin hanketoimijoihin, korkeakoulujen edustajiin ja saavutettavuusasioiden parissa työskenteleviin tahoihin on oltu yhteydessä viikottain – usein jopa päivittäin.

Ja kaiken tämän lisäksi on puurrettu vielä hyvin näkymättömästi valmisteilla olevan saavutettavuuskriteeristön parissa.

IMG_20180627_100959 (2)

OHO! – olen kuullut siitä

Esitysten alussa olen yleensä kysynyt yleisöltä: ”Kuinka moni on kuullut OHO!-hankkeesta?” Olen ilolla huomioinut, että hiljalleen luentosaleissa alkaa nousta yhä useampia käsiä. Sama ilmiö on huomattavissa myös OHO!n koulutussisvuston päivittäisissä kävijämäärissä, jotka kasvavat jatkuvasti.

Webinaareja on pidetty hyville osallistujamäärille ja niistä saatu palaute on ollut positiivista. Olen kuullut muutamissa korkeakouluissa jopa henkilöstön kokoontuvan yhteen niitä kuuntelemaan. Tämän jälkeen teemasta jäädän vielä keskustelemaan kollegoiden kanssa.

Olen saanut paljon palautetta yhteistyökumppaneilta OHO!-hankkeen toiminnasta. Yksi kaikkein useimmin toistuva kiitos liittyy käsittelyn konkreettisuuteen. Moni on tullut esitysten jälkeen kiittelemään siitä, että käsittelemme konkreettisia esimerkkejä ja tuomme aihetta helpolla tavalla tutuksi myös sille kuulijakunnalle, joka ei ole aiemmin perehtynyt saavutettavuuteen.

Tämä näkyy myös työpakettimme kohderyhmissä. Meillä on kaksi määriteltyä kohderyhmää. Asiaan vihkiytyneille tarjotaan tietoa eri näkökulmista kuin keskusteluun mukaan tuleville riviopettajille. Saavutettavuuteen liittyvä termistö ja ohjeistus on usein koettu vaikeaselkoiseksi ja jopa luotaantyöntäväksi. Siksi on tärkeää avata sitä pieni palanen kerrallaan ja puhua selkeästi tarjoten mieluummin porkkanaa kuin keppiä.

Pienetkin askeleet, jotka vievät korkeakoulumaailmaa kohti saavutettavampaa korkeakoulua, ovat tärkeitä. Kun yksikin uusi tuen tarvitsija kokee kuuluvansa yhteisöön ja tuntee saavansa tukea tai yksikin uusi opettaja ymmärtää miten voi kohdella opiskelijoitaan oikeasti yhdenvertaisemmin, on jo päästy eteenpäin.

Mielenkiintoinen ilmiö on myös se, että OHO!-tietous on levinnyt korkeakoulusektorin ulkopuolellekin. Toisen asteen, aikuiskoulutuksen ja jopa peruskoulun alakoulun opettajat ovat olleet yhteydessä ja keskustelleet siitä, että heilläkin tarvittaisiin tällaista OHO!a ja saavuttavuuskriteerejä. Koulutuksemme ja työpajamme ovat avoinna myös heille.

Mutta työsarkaa riittää paljon edelleen. Toivomme, että meitä livenä tai verkon kautta kuunnelleet intoutuvat myös jakamaan omia kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjään. Sitä varten olemme suunnitelleet kolme OHO!-osaamismerkkiä, joita voi hakea linkittämällä hakulomakkeeseen vaikkapa omia saavutettavuus-teemasta kirjoittamiaan blogitekstejä.

Teksti ja kuva:

Heli Antila TAMK

 

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: