OHO!–kahvit JAMKissa – Saavutettavuustietoa henkilöstölle ja opiskelijoille

JAMK1

Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtorit Anneli Muuronen ja Seija Eskola.

Yhdessä saavutettavuutta, esteettömyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia edistämässä

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa järjestettiin henkilöstölle ja opiskelijoille 26.-27.3.2019 toiminnalliset OHO!–kahvit Rajakadun ja Lutakon kampuksilla.  OHO!-hankkeen (Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa) kanssa yhteistyössä järjestäjinä toimivat JAMKin opiskelijajärjestö JAMKO, HYVI, esteettömyysyhdyshenkilö Vesa Kuhanen sekä DigiCampus –hanke. OHO!-kahveihin osallistui yhteensä noin 150 aktiivista henkilöstön ja opiskelijoiden edustajaa.

Tavoitteena oli edistää tietoisuutta saavutettavuudesta ja esteettömyydestä korkeakoulussa sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin merkityksestä opiskelulle. Kahveilla oli myös mahdollista saada tietoa JAMKin opiskelijoille tarjoamista tuki- ja ohjauspalveluista. Vastauksia saatiin mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä JAMKin esteettömyysyhdyshenkilö tekee?
  • Miten korkeakoulujen saavutettavuutta arvioidaan? Mikä on saavutettavuuskriteeristö?
  • Mitä on digitaalinen saavutettavuus? Mitä velvoitteita korkeakouluille tulee syksyllä 2019?
JAMK2

Opiskelijat Nea Tiihonen ja Eveliina Kautto.

Tietoa saavutettavuudesta sekä omia kokemuksia pyörätuolilla liikkumisesta tai näkövammasta 

Saavutettavuus- ja esteettömyystietoisuutta pyrittiin lisäämään keskustelujen lisäksi KAHOOT-visailun avulla. KAHOOT-visailuun osallistujia oli välillä jonoksikin asti. Visailun kysyttiin mm. mitä saavutettavuudella tarkoitetaan, mitä EU:n saavutettavuusdirektiivi ohjeistaa, mikä on yleisin oppimisvaikeus sekä mitkä ovat opiskelijan tukimuotoja JAMKissa.

OHO!-kahveilla oli myös mahdollisuus kokea itse, miltä tuntuu liikkua pyörätuolilla. Simulaatiolasien avulla voi saada omakohtaisen kokemuksen siitä, miten näkövamma voi elämää tai opiskelua rajoittaa. Kuntoutusohjaaja-opiskelija Eveliina Kautto kertoi osallistujille lisätietoa saavutettavuudesta ja esteettömyydestä sekä miten pyörätuoli tai näkövamma voi rajoittaa elämää ja opiskelua.

JAMK3

Opiskelijat Nea Tiihonen, Eveliina Kautto ja JAMKin esteettömyysyhdyshenkilö Vesa Kuhanen.

Digitaalinen saavutettavuus ajankohtainen teema

Digitaalinen saavutettavuus on ajankohtainen teema ja DigiCampus -hanketta edustavan Minna Koskisen puheille oli lähes jatkuva jono. Varsinkin henkilöstö halusi tietää, mitä saavutettavuusdirektiivi ja sen perusteella laadittu lainsäädäntö tarkoittavat korkeakoulun opettajan työssä.

Minna Koskinen kertoi, että saavutettavat verkkosivut, mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt tulisi olla sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää erilaisilla päätelaitteilla tai apuvälineillä sekä ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Julkisten verkkosivustojen mm. blogit, avoimet oppimateriaalit, verkkolehdet sisältöjen tulee olla jatkossa saavutettavia.  Tämä koskee jo 23.9. jälkeen tehtyjä uusia verkkosivustoja.

JAMK4

Minna Koskinen (DigiCampus-hanke) ja Kaisa Lällä, teemana digitaalinen saavutettavuus.

Yhteisöllisyys opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäjänä

Opiskelijajärjestö JAMKO järjestää monenlaista yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa opiskelijoille. JAMKOn edustajana kahveilla oli Nea Tiihonen.

JAMK5

Opiskelijat Eveliina Kautto ja Nea Tiihonen.

Opiskelijat saivat jättää fläppitaululle omia näkemyksiään siitä, millainen on saavutettava unelmakorkeakoulu. Sitä kuvattiin mm. seuraavasti: opettajien asenne kannustava, ohjauksen saamisen helppous, tukea tarvittaessa eri tilanteissa, matala kynnys pyytää apua, hyvä ilmapiiri, kaikkien korkeakoulu.

JAMK6

Opiskelijoiden näkemyksiä saavutettavasta unelmakorkeakoulusta.

Saavutettavuuskriteerit korkeakoulujen arvioinnin tueksi

OHO! –kahveilla esiteltiin myös saavutettavuuskriteeristöjä, joita OHO! –hankkeessa kehitetään korkeakoulujen saavutettavuuden ja esteettömyyden arviointia ja kehittämistä varten. Korkeakoulujen saavutettavuutta arvioidaan osa-alueittain, joita ovat toimintakulttuuri, johtaminen, opetus ja oppiminen, tuki ja ohjaus, viestintä, digitaalinen saavutettavuus ja opiskelijavalinnat.

Kutakin osa-aluetta arvioidaan kahdella tasolla. Indikaattoriosiossa arvioidaan saavutettavuutta eksaktin tiedon perusteella esim. strategiat, suunnitelmat, palautetiedot, jota varsinkin johto ja saavutettavuusvastuuhenkilöt voivat hyödyntää kehittämistyössä. Toisena osiona on osallistava itsearviointi, joka sisältää kysymyksiä, joihin kuka tahansa korkeakoulussa (henkilöstö tai opiskelijat) voivat ottaa kantaa. Keväällä 2019 kriteeristöä pilotoidaan muutamassa korkeakoulussa. Kriteeristön valmistuttua OHO!-hanke järjestää koulutusta sen käyttöön syksyn 2019 aikana.

Toiminnalliset OHO! –kahvit saivat väen aktiivisesti osallistumaan. Vaikutusta voi olla myös tarjottavilla kahveilla ja sydämenmuotoisilla vaahtokarkeilla. Kahveilta kuvattiin muutama lyhyt video, jotka julkaistaan lähiaikoina. OHO!-kahveilla oli rento ja kiva tunnelma.

Lisätietoja hankkeen verkkosivulta

Korkeakoulutuksen saavutettavuus = Saavutettavuudella tarkoitetaan OHO! –hankkeessa sitä, miten hyvin korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden.

OHO! –hanke – Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä

OHO! –hankkeessa Tarkoituksena on luoda optimaalisia edellytyksiä opiskelulle ja pitää huolta opiskelijasta. Jotta kukaan ei jäisi yksin!

Teksti ja kuvat:

Anneli Muuronen ja Seija Eskola, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: