Opiskeluhyvinvoinnissa on paljon kehitettävää

Aalto-yliopistossa 46 % kohderyhmässä olevista opiskelijoista vastasi kyselyyn, jonka teemoina olivat oma hyvinvointi, opiskelu, opetus ja yliopistokoulutus. Kohderyhmänä oli 2. vuoden kandi- ja 1. vuoden maisteriopiskelijat.  Kaiken kaikkiaan vastaajia oli yhteensä 1684 tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden yli sadasta eri koulutusohjelmasta. Kyselyyn vastaamista kannustettiin mm. videon avulla (https://youtu.be/xG7_TVcB0HE).

Kyselyn pohjana on Helsingin yliopiston kehittämä HowULearn-kysely (https://unihow.fi/fi/) ja lisänä on hyvinvointiin ja omiin resursseihin liittyviä mittareita opiskelukyky -mallin mukaan (kts. kuva).

Kysely on toteutettu keväisin vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Tulokset – Miten Aallon opiskelijat voivat ja miten kokevat opiskelun Aallossa

Yliopistotasolla opiskeluhyvinvointikysely osoittaa, että opiskeluhyvinvoinnissa on vielä paljon kehitettävää. Opiskelu-uupumus on yleistä, mutta hyvinvoivat opiskelijat myös opiskelevat hyvin. Tulosten perusteella on tunnistettu kymmenisen erilaista opiskelijaryhmää, joiden kokemus opiskelusta ja omasta hyvinvoinnista poikkeavat toisistaan. Osa opiskelijoista on uupumusriskissä ja kokee olevansa lähellä menettää motivaationsa opiskella. Toisessa ääripäässä ovat hyvinvoivat ja hyvin pärjäävät opiskelijat. Yliopistotasolla on tunnistettu yhteisiäkin kehittämisen kohteita: mm. arviointimenetelmät kaipaisivat ravistelua ja oikea-aikaisen palautteen saaminen oppimisen tueksi on laajemmalti puutteellista. Opiskelukokemukset konkretisoituvat kuitenkin kursseilla eivätkä ’Aallossa’. Kursseja taas sitoo enemmän ja vähemmän yhteen koulutusohjelma ja sen piiriin itsensä identifioivat opettajat, tutkijat ja koko henkilökunta. Tänä vuonna 95 ohjelmaa saakin itselleen ohjelmakohtaiset tulokset.

Opiskelijoiden kokemuksista ohjelman opetuksen kehittämisessä

Ohjelmakohtaiset tulokset antavat vinkkiä, miten ohjelman opiskelijat kokevat opetuksen, opiskelun ja oman hyvinvointinsa. Opiskelijat ovat antaneet myös sanallista palautetta, mitä ohjelmat voisivat tehdä, jotta opiskelijat voisivat yliopistossa paremmin. Tulokset auttavat ohjelmaa analysoimaan, onko opetuksessa kehitettävää ja mitä pitäisi tehdä.  Esimerkiksi: Lisätä eri kurssien opettajien välistä keskustelua ja yhteistä suunnittelua, jotta vaikkapa ryhmätyöt ja oppimispäiväkirja eivät toistu päällekkäisillä kursseilla.    

Mitä seuraavaksi?

Keväällä 2019 kyselyn tulosten ohjelmakohtainen yhteenveto toimitetaan ohjelmajohtajille, opettajille eteenpäin välitettäväksi. Tämän jälkeen ohjelmassa järjestetään workshop-tyyppinen tilaisuus, jossa keskustellaan tuloksista ja mietitään konkreettisia toimenpiteitä. Läsnä on ohjelmajohtajan kutsumia opettajia, opiskelijoita ja muuta henkilökuntaa. Keskeistä on saada aikaan dialogia opettajien ja opiskelijoiden välille.  Yhteisön on hyvä itse analysoida, onko ohjelmassa hyvä opiskella ja jos ei, niin mitä sille voisi tehdä. Pedagogista asiantuntemusta sekä muuta opetuksen kehittämiseen tarvittavaa tukea on saatavilla. 

Kevään tuloskierrosta odottaessa! Jalat liikkeelle 95:een koulutusohjelmaan!

Kirjoittajat: Viivi Virtanen, Sara Rönkkönen & Mikko Inkinen

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: