Miten korkeakoulujen saavutettavuutta voidaan arvioida? – Määrittelyn sietämätön vaikeus

OHO!-hankkeessa opetushenkilöstölle tehdyn saavutettavuuskyselyn mukaan opettajat pitävät saavutettavuutta tärkeänä asiana, mutta resursseja tai tukea sen toteuttamiseen on käytettävissä vähän. Työkaluja oman korkeakoulun saavutettavuuden tarkasteluun ja kehittämiseen siis tarvitaan. Olemme työpaketissamme kehittämässä saavutettavuuskriteeristöä korkeakoulujen saavutettavuuden arviointia varten.

Saavutettavuudella tarkoitetaan monenlaisten toimijoiden yhdenvertaisen osallisuuden mahdollistamista erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Saavutettavuutta on esimerkiksi yhdenvertainen mahdollisuus erilaisten palveluiden, verkkoympäristöjen, sovellusten ja julkaisujen käyttöön. Toisaalta se voi yhtä hyvin tarkoittaa esimerkiksi asenteiden avoimuutta tai monenlaisuuden huomiointia toiminnan suunnittelussa, strategioissa ja politiikoissa.

Kriteereitä erilaisiin tarpeisiin ja monenlaisille käyttäjille

Kriteeristö koostuu kahdeksasta teemasta: Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri, johtaminen, fyysinen ympäristö, digitaalinen saavutettavuus, opetus ja oppiminen, tuki ja ohjaus, joka sisältää yhtenä osa-alueena myös kirjaston palvelut, viestintä ja hännänhuippuna opiskelijavalinnat.

Jokaisen teeman alta avautuu kaksi työkalua saavutettavuuden arvioimiseksi, indikaattori ja itsearviointi. Indikaattorit on tarkoitettu pääsääntöisesti korkeakoulun johdon käyttöön ja laadun arviointia varten. Itsearviointi puolestaan on suunnattu esimerkiksi fyysisen ympäristön esteettömyyskartoitusten tai viestinnän saavutettavuussuunnittelun työvälineeksi. Kriteeristön käyttäjän tehtävänä on arvioida esimerkiksi oppimisympäristöjen saavutettavuutta ja hän voi halutessaan nimetä myös kehittämiskohteita.

Kriteeristöä rakentaessamme olemme kiinnittäneet huomiota mittavuuteen ja siihen, että arviointi voidaan haluttaessa toistaa ja mahdollisesti tapahtunut muutos olisi helposti hahmotettavissa.

Arviointityökalun lisäksi kriteeristö tarjoaa tietopaketin keskeisistä saavutettavuuteen liittyvistä käsitteistä, lainsäädännöstä ja ohjeista, sekä katsauksen korkeakoulujen saavutettavuusohjelmiin meillä ja muualla.

IMG_7110
Kuva: Heli Antila.

Saavutettavuuskriteerit osaksi korkeakoulujen laatutyötä

Saavutettavuustyökalua kehittäessämme ajatuksena on ollut mahdollistaa korkeakoulujen saavutettavuuden kokonaisvaltainen ja läpinäkyvä arviointi. Päämääränä on, että lähitulevaisuudessa saavutettavuus olisi luonnollinen osa korkeakoulujen laadunarviointia ja laatutyötä, niin korkeakoulujen sisällä kuin kansallisestikin.

Tärkeänä tavoitteena on myös tehdä saavutettavuus näkyväksi ja herättää keskustelua, niin korkeakoulun johdon, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kesken ja välillä. Saavutettavaa korkeakoulua ei kukaan voi rakentaa yksinään, se tarvitsee aina monenlaisia ääniä ja laajapohjaista yhteistyötä.

Teksti: Paula Pietilä, esteettömyyssuunnittelija Turun yliopisto

 

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: