Kaikkien korkeakoulua kehittämässä

OHO-hanke on OKM:n rahoittama, vuoden 2019 loppuun kestävä kärkihanke. Sitä koordinoi Jyväskylän yliopisto ja yhteensä mukana on 10 korkeakoulua. Hankkeessa on kolme työpakettia, joista yhden teemana on saavutettavuus. Korkeakoulutuksen saavutettavuus on hankkeessa määritelty laajasti. Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien … Jatka artikkelin Kaikkien korkeakoulua kehittämässä lukemista