Verkkokurssilta saavutettavuusoppia kaikille

Arvoitus: Mikä se on, joka kestää kolme kuukautta, on viiden opintopisteen laajuinen ja jolle on ilmoittautunut opiskelijaksi lähes 100 henkilöä? No, se on tietysti OHO!-hankkeessa pilotoitava verkkokurssi, joka käynnistyy maanantaina 9.9.

Pohjana hankkeessa luotu saavutettavuuskriteeristö

Verkkokurssin sisällöllisenä ohjenuorana on ollut hankkeessa luodun saavutettavuuskriteeristön kahdeksan eri osa-aluetta:

  • Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri
  • Fyysinen ympäristö
  • Digitaalinen saavutettavuus
  • Viestintä
  • Opetus ja oppiminen
  • Johtaminen
  • Tuki ja ohjaus
  • Opiskelijavalinnat

Kurssi on saanut muotonsa työryhmässä, jonka työskentelyrupeama kevään, kesän ja alkusyksyn 2019 aikana oli tiivis, mutta tuottelias. Sisältö muotoiltiin sillä ajatuksella, että opiskelija saa yleiskuvan yhdenvertaisen toimintaympäristön osa-alueista ja niiden muodostamasta kokonaisuudesta, sekä ymmärtää niiden merkityksen korkeakoulukontekstissa. Tämä kirjattiin myös osaksi kurssin oppimistavoitteita. Vastuuopettajina kurssilla ovat Minna Nyström-Järvinen ja Marko Jääskeläinen Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Kaikille asiasta kiinnostuneille

Alusta asti pidettiin tärkeänä myös sitä, että kurssi olisi avoin kaikille kiinnostuneille, ja siksi myös sen markkinointi suunniteltiin ja toteutettiin tästä lähtökohdasta. Sitä voitaneen pitää onnistuneena, sillä määräaikaan mennessä kurssille ilmoittautui lähes 100 osallistujaa. On todella mukavaa huomata, että asia kiinnostaa näin laajaa joukkoa ihmisiä.

Opiskelu kurssilla tapahtuu itsenäisesti verkossa omaan tahtiin. Opiskeltaviin aiheisiin liittyvä opiskelumateriaali ja tehtävät ovat Digma-verkko-oppimisalustalla. Osa tehtävistä edellyttää esim. oppimistilanteisiin osallistumista ja niiden analysointia. Osa on puolestaan toimintaympäristöissä tapahtuvia havainnointitehtäviä. Myös muiden opiskelijoiden tehtäväpalautuksiin tutustuminen ja niiden kommentointi on osa oppimisprosessia.

Jatkoa seuraa?

Kyseessä on osana OHO!-hanketta toteutettava pilottikurssi. Työryhmän toiveena ja tavoitteena on, että kurssi jatkaisi elämäänsä tavalla tai toisella myös sen jälkeen, kun hanke päättyy kuluvan vuoden lopussa. Voisiko yksi vaihtoehto olla tämäntyyppisen kurssin tarjoaminen osana avoimen AMK:n opintoja?

Kirjoittaja: Marko Jääskeläinen, Projektiasiantuntija, TAMK.

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: