Oulun yliopistolla kouluttauduttiin saavutettavuuskriteeristön saloihin

Hankkeessa kehitettävän saavutettavuuskriteeristön valmistuttua olemme päässeet siirtymään seuraavaan vaiheeseen eli kriteeristökoulutusten pitämiseen. Niitä on pidetty sekä webinaarien muodossa että paikan päällä eri korkeakouluissa.

Maanantaina 14.10 oli vuorossa Oulun yliopisto, jossa allekirjoittanut veti koulutuksen yhdessä hankkeen ykköspaketissa työskentelevän Tiina Kemppaisen kanssa. Suunnittelutyössä ja koulutustilaisuudessa oli mukana myös niin ikään OHO-hankkeessa työskentelevä Kaisa Karhu.

Tilaisuus alkoi Marko Jääskeläisen alustuksella aiheeseen, jonka jälkeen valittuja teemoja käsiteltiin Kahoot-nimisen työkalun avulla. Työkaluun oli rakennettu samanlainen arvosteluasteikko kuin kriteeristön itsearvioinnissa on käytössä. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että osallistujat saivat nähtäväkseen eri kriteereitä ja pääsivät ottamaan kantaa, toteutuuko se heidän mielestään hyvin, erinomaisesti vai riittämättömästi.

Jokaisen kriteerin jälkeen nähtiin myös yhteenveto siitä, millä tavoin osallistujien vastaukset jakaantuivat kolmen edellä mainitun vastausvaihtoehdon kesken. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että Oulun yliopistossa osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tukeminen ja edistäminen on yleisesti ottaen hyvällä tasolla.

Kehitettävää löytyi opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa silloin, kun henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laaditaan. Syynä tähän nähtiin opiskelijoiden tilanteiden vaikeutuminen samalla, kun resurssit ovat vähentyneet. Niin ikään kehitettävää löydettiin myös opetushenkilöstön ja tukipalveluiden yhteistyöstä ja siitä, että opetushenkilöstö ylipäätään tuntee saatavilla olevat tukipalvelut.

Yleisellä tasolla koulutuksen osallistujat olivat sitä mieltä, että saavutettavuuskriteeristö toimii hyvin siinä roolissa, mihin se on laadittu: korkeakoulun saavutettavuuden nykytilan ja kehittämistarpeiden arvioinnin työkaluna. Keskeistä on se, kuinka kehittämistarpeet muuttuvat todeksi. Tässä kohden korkeakoulun johdon sitoutumisen nähtiin olevan avainasemassa.

 Ehdotettiinpa sellaistakin, että jokaiselle korkeakouluun töihin tulevalle henkilölle pitäisi osana hänen perehdytystään järjestää ”Saavutettavuuden perusteet” tai muu vastaava kurssi tai testi sen varmistamiseksi, että tämän teeman asiat ovat riittävällä tasolla hallussa.

Marko Jääskeläinen
Projektiasiantuntija
TAMK

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: