Kysymys joustavuudesta puhuttaa opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa

OHO-hankkeessa toteutimme vuoden 2018 aikana saavutettavuuskyselyt suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoille, opetushenkilöstölle sekä ylimmälle johdolle. Raportti kyselyistä näkee päivänvalonsa loppuvuoden aikana, mutta jo tässä vaiheessa nostan esiin yhden selkeän kyselyvastauksissa painottuneen teeman: joustavuuden. Joustavuus nimittäin nousi kyselyissä esiin lukuisissa vastauksissa. Tällä vastaajat tarkoittivat muun muassa mahdollisuuksia yksilöllisiin järjestelyihin esimerkiksi tentin tekemisessä sekä joustamista palautuspäivämäärissä ja läsnäolokysymyksissä. Aihe... Continue Reading →

Miten korkeakoulujen saavutettavuutta voidaan arvioida? – Määrittelyn sietämätön vaikeus

OHO!-hankkeessa opetushenkilöstölle tehdyn saavutettavuuskyselyn mukaan opettajat pitävät saavutettavuutta tärkeänä asiana, mutta resursseja tai tukea sen toteuttamiseen on käytettävissä vähän. Työkaluja oman korkeakoulun saavutettavuuden tarkasteluun ja kehittämiseen siis tarvitaan. Olemme työpaketissamme kehittämässä saavutettavuuskriteeristöä korkeakoulujen saavutettavuuden arviointia varten. Saavutettavuudella tarkoitetaan monenlaisten toimijoiden yhdenvertaisen osallisuuden mahdollistamista erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Saavutettavuutta on esimerkiksi yhdenvertainen mahdollisuus erilaisten palveluiden, verkkoympäristöjen,... Continue Reading →

OHO!–kahvit JAMKissa – Saavutettavuustietoa henkilöstölle ja opiskelijoille

Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtorit Anneli Muuronen ja Seija Eskola. Yhdessä saavutettavuutta, esteettömyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia edistämässä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa järjestettiin henkilöstölle ja opiskelijoille 26.-27.3.2019 toiminnalliset OHO!–kahvit Rajakadun ja Lutakon kampuksilla.  OHO!-hankkeen (Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa) kanssa yhteistyössä järjestäjinä toimivat JAMKin opiskelijajärjestö JAMKO, HYVI, esteettömyysyhdyshenkilö Vesa Kuhanen sekä DigiCampus –hanke. OHO!-kahveihin osallistui yhteensä noin 150 aktiivista... Continue Reading →

Up ↑