Kysymys joustavuudesta puhuttaa opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa

OHO-hankkeessa toteutimme vuoden 2018 aikana saavutettavuuskyselyt suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoille, opetushenkilöstölle sekä ylimmälle johdolle. Raportti kyselyistä näkee päivänvalonsa loppuvuoden aikana, mutta jo tässä vaiheessa nostan esiin yhden selkeän kyselyvastauksissa painottuneen teeman: joustavuuden. Joustavuus nimittäin nousi kyselyissä esiin lukuisissa vastauksissa. Tällä vastaajat tarkoittivat muun muassa mahdollisuuksia yksilöllisiin järjestelyihin esimerkiksi tentin tekemisessä sekä joustamista palautuspäivämäärissä ja läsnäolokysymyksissä. Aihe... Continue Reading →

Miten korkeakoulujen saavutettavuutta voidaan arvioida? – Määrittelyn sietämätön vaikeus

OHO!-hankkeessa opetushenkilöstölle tehdyn saavutettavuuskyselyn mukaan opettajat pitävät saavutettavuutta tärkeänä asiana, mutta resursseja tai tukea sen toteuttamiseen on käytettävissä vähän. Työkaluja oman korkeakoulun saavutettavuuden tarkasteluun ja kehittämiseen siis tarvitaan. Olemme työpaketissamme kehittämässä saavutettavuuskriteeristöä korkeakoulujen saavutettavuuden arviointia varten. Saavutettavuudella tarkoitetaan monenlaisten toimijoiden yhdenvertaisen osallisuuden mahdollistamista erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Saavutettavuutta on esimerkiksi yhdenvertainen mahdollisuus erilaisten palveluiden, verkkoympäristöjen,... Continue Reading →

OHO!–kahvit JAMKissa – Saavutettavuustietoa henkilöstölle ja opiskelijoille

Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtorit Anneli Muuronen ja Seija Eskola. Yhdessä saavutettavuutta, esteettömyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia edistämässä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa järjestettiin henkilöstölle ja opiskelijoille 26.-27.3.2019 toiminnalliset OHO!–kahvit Rajakadun ja Lutakon kampuksilla.  OHO!-hankkeen (Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa) kanssa yhteistyössä järjestäjinä toimivat JAMKin opiskelijajärjestö JAMKO, HYVI, esteettömyysyhdyshenkilö Vesa Kuhanen sekä DigiCampus –hanke. OHO!-kahveihin osallistui yhteensä noin 150 aktiivista... Continue Reading →

”Hyvä kun kerrotte selkeästi”

OHO!-hankkeen "kaikkien korkeakoulu" -tiimillä on ollut erittäin kiireinen kevät. Hankkeen koulutukset saatiin käynnistettyä tammikuussa. Kevään aikana on pidetty neljä webinaaria, joiden tallenteet tulevat valmistuttuaan OHO!-hankkeen koulutussivustolle. Tämän lisäksi sivustolla on julkaistu Podacastit, joilla Erilaisten oppijoiden liiton lukilähettiläs Silva Mölsä kertoo lukihäiriöisen opiskelijan opiskelusta korkeakoulussa niin suomeksi kuin englanniksi. Podacastien käsikirjoituksista ja haastatteluista vastaa Maija Viitasaari... Continue Reading →

Saavutettavuus hallintohimmeleistä opiskelijoiden käyttöön

OHO! -hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta ja kehittää henkilöstön ohjaamisosaamista, vahvistaa saavutettavuutta sekä osallisuutta tukevaa pedagogiikkaa. Korkeakoulun saavutettavuutta on hankkeessa määritelty laajasti: miten hyvin korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan erilaisten sekä erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden? Saadaksemme tietää opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia kutsuimme... Continue Reading →

Yhteistä latua muiden hankkeiden kanssa

Olen mukana OHO!-hankkeen "kaikkien korkeakoulu" -työpaketissa, jossa pyrimme kehittämään Suomen korkeakoulujen saavutettavuutta. Itse haluan ajatella käsitettä saavutettavuus mahdollisimman laajana kokonaisuutena, johon liittyvät kaikki opiskelua hankaloittavat tekijät ja niiden tukimahdollisuudet. Hankkeen aikana olen pyrkinyt aktiivisesti seuraamaan myös muiden hankkeiden toimintaa ja virittämään ennakkoluulottomasti erilaisia yhteistyömahdollisuuksia niiden kanssa. Pienet keskustelut seminaareissa, puhelimessa, sähköpostissa, LinkedInissä ja Twitterissä ovat... Continue Reading →

OHO!-hanke mukana Erityisen äärellä -seminaarissa

Erityisen äärellä -seminaari järjestetään 13.3. Tampereen ammattikorkeakoululla osoitteessa Kuntokatu 3, Tampere, tila: G00-10. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen sekä Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) yhdessä järjestämä seminaari on maksuton ja tarkoitettu kaikille erityisen tuen parissa työskenteleville. OHO!-hanke on näyttävästi mukana seminaarissa. Tervetuloa kaikki teemasta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen ennakkoon täältä. Erityisen äärellä 13.3.2019 ohjelma: 8.30 Aamukahvit sekä musiikkia tarjolla seminaaritilan... Continue Reading →

Esteettömyystiimin koulutukset alkavat tammikuussa

OHO!-hankkeen esteettömyystiimi on tehnyt vuoden 2018 aikana kyselyt korkeakoulujen saavutettavuudesta opiskelijoille, henkilösölle ja korkeakoulujen johdolle. Ilmoittautudu mukaan webinaariin, jossa kerrotaan kyselyiden tuloksista. Ke 30.1. klo 15-16 “Esteettömyys on muutakin kuin invaluiska" - Miten opiskelijat ja opettajat kehittäisivät korkeakoulujen saavutettavuutta?” OHO!-hankkeen Suomen korkeakouluille tekemien kyselyiden tulosten esittelyä. Kyselyt toteutettiin opiskelijoille, opettajille ja johdon edustajille./ Aleksi Huhta,... Continue Reading →

Kaikkien korkeakoulua kehittämässä – Saavutettava ja esteetön korkeakoulu

Millainen on saavutettava ja esteetön korkeakoulu? Entä miten saavutettavuutta ja esteettömyyttä voidaan arvioida ja kehittää? Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeessa, OHO! (Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa), on kartoitettu korkeakoulujen saavutettavuustilannetta ja kehitetty tältä pohjalta kriteeristöä ja saavutettavuusohjelmaa korkeakouluille. Millainen on saavutettava ja esteetön korkeakoulu? Saavutettavassa korkeakoulussa jokainen tulee hyväksytyksi omana itsenään ja saa tarvittaessa tukea... Continue Reading →

Up ↑