Jospa hyvä lämmin hellä, ois mieli jokaisen korkeakoulussa…

Kuvassa vasemmalta oikealle: Liisa Hyytiäinen ja Päivi Pynnönen. Vuoden 2019 lopussa päättyy OHO!- hanke, jossa tavoitteena on ollut korkeakouluopiskelijoiden  opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen ja näiden teemojen kehittäminen korkeakouluissa. Nämä teemat ovat tärkeitä opiskelijoiden opintojen suorittamisen ja läpäisyn edistämiseksi. Nämä kaikki ovat myös teemoja, jotka kulkevat vahvasti rinnakkain ja kokonaisuutena luovat pohjaa hyvälle opiskeluajalle ja... Continue Reading →

Verkkokurssilta saavutettavuusoppia kaikille

Arvoitus: Mikä se on, joka kestää kolme kuukautta, on viiden opintopisteen laajuinen ja jolle on ilmoittautunut opiskelijaksi lähes 100 henkilöä? No, se on tietysti OHO!-hankkeessa pilotoitava verkkokurssi, joka käynnistyy maanantaina 9.9. Pohjana hankkeessa luotu saavutettavuuskriteeristö Verkkokurssin sisällöllisenä ohjenuorana on ollut hankkeessa luodun saavutettavuuskriteeristön kahdeksan eri osa-aluetta: Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri Fyysinen ympäristö Digitaalinen saavutettavuus Viestintä... Continue Reading →

Up ↑