OHO-oppaan julkkarit viikoilla 11 ja 12!

OHO-opas näkee päivänvalon 11.3.2020. OHO!-hankkeen taival huipentuu valtakunnallisiin julkkareihin, jotka järjestetään viikoilla 11 ja 12 hankekorkeakouluissa. Hankkeen koordinaatioyliopistossa Jyväskylässä JYUn ja JAMKin yhteisjulkkareita vietetään keskiviikkona 11.3.2020 Ruusupuiston kampuksella klo 14.15–16. Ohessa ilmoittautumislomake tilaisuuteen. Korkeakoulukohtaisten julkistamistilaisuuksien ajankohdat varmistuvat lähiaikoina. Niitä päivitetään hankkeen etusivulle, ohohanke.fi, sitä mukaa. OHO-opas on kolmivuotisen hankkeen suuri ponnistus ja tulos, jota on... Continue Reading →

Keskittymisvaikeuksia ja flow-tilaa – Millaista on autistin yliopisto-opiskelu?

Korkeakoulukentällä saavutettavuutta ja esteettömyyttä on pitkään ajateltu lähinnä fyysisten vammojen kautta, mutta esimerkiksi neuropsykologisten oireiden huomioon ottaminen on viime vuosina parantunut. Millaista autismin kirjoon kuuluvan opiskelijan arki yliopistolla on? Maiju Jalkanen opiskelee Turun yliopistossa uskontotiedettä. Tauon jälkeen hän on palaamassa takaisin opintojen pariin; nyt työn alla on gradun haastatteluaineistojen litterointi. Maiju on sanavalmis ja taiteellinen,... Continue Reading →

Joululahja sinulle, opettaja ja opiskelija

Artikkeli on julkaistu alun perin KOPE-hankkeen sivuilla (16.12.2019) osoitteessa https://blogi.oamk.fi/2019/12/16/joululahja-sinulle-opettaja-ja-opiskelija/. Tähän aikaan vuodesta mielen täyttää aatos niin loppuunsaatettavista työasioista kuin jouluvalmisteluista. Päänvaivaa voivat aiheuttaa myös joululahjat. Hankkiako vai ei, aineellisia vai aineettomia, tarpeellista vai ehkä vain kaunista ja ilahduttavaa? Eniten alkaa kuitenkin hermostuttaa se, että jouluun on enää reilu viikko aikaa. Miten tässä ehtii hoitaa... Continue Reading →

OHO!-juhlasymposium tarjosi ratkaisuja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman OHO! – Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa -hankkeen juhlasymposiumia vietettiin Jyväskylän yliopistolla marraskuun puolivälissä 14.–15.11. Symposium oli eräänlainen huipentuma kolmivuotiselle OHO!-hankkeelle, jossa on etsitty vastauksia korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Tähän OHO!-työ ei kuitenkaan pääty, sillä parhaillaan työn alla on opas, johon kootaan hankkeen aikana kehitettyjä menetelmiä ja  toimintamalleja. Opas ilmestyy alkuvuodesta... Continue Reading →

Oulun yliopistolla kouluttauduttiin saavutettavuuskriteeristön saloihin

Hankkeessa kehitettävän saavutettavuuskriteeristön valmistuttua olemme päässeet siirtymään seuraavaan vaiheeseen eli kriteeristökoulutusten pitämiseen. Niitä on pidetty sekä webinaarien muodossa että paikan päällä eri korkeakouluissa. Maanantaina 14.10 oli vuorossa Oulun yliopisto, jossa allekirjoittanut veti koulutuksen yhdessä hankkeen ykköspaketissa työskentelevän Tiina Kemppaisen kanssa. Suunnittelutyössä ja koulutustilaisuudessa oli mukana myös niin ikään OHO-hankkeessa työskentelevä Kaisa Karhu. Tilaisuus alkoi Marko... Continue Reading →

Selektiivinen mutismi – ahdistavan vaikea puhua

Selektiivinen mutismi eli valikoiva puhumattomuus näyttäytyy täysin puhekykyisillä ja -taitoisilla lapsilla tai nuorilla niin, että he puhuvat ongelmitta tietyissä ja vaikenevat täysin eli ovat kyvyttömiä puhumaan toisissa tilanteissa. Lapsen oma ääni vaikenee. Ongelma ei johdu erityisistä kielellisistä vaikeuksista, vaan kyseessä on lähinnä ahdistuneisuushäiriöksi luokiteltava asia. Valikoivan puhumattomuuden tekee hyvin haasteelliseksi se, ettei siihen olla kehitetty... Continue Reading →

ProMot-menetelmä opiskelumotivaation tueksi

Opiskelumotivaation arviointiin ja ohjaamiseen tarkoitetun ProMot-menetelmän kehitys jatkuu Turun yliopistossa kesäisissä tunnelmissa. Toukokuussa Turun yliopiston opiskelijoille lähetettiin kysely, johon vastasi noin 2000 opiskelijaa. Nyt vuorossa on kerätyn normiaineiston analysointi ja menetelmän palautemekanismin rakentaminen ViLLE-oppimisalustalle. Opiskelijoiden näkemyksiä opiskelumotivaatiosta ja siihen liittyvästä palautteesta kartoitetaan osana menetelmän kehitystä. Kuulemme mielellämme myös lukijoiden ajatuksia ja pohdintoja aiheeseen liittyen. Aurajoen... Continue Reading →

Mitä lukemisen taidon ja matematiikan oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan?

Taustaa Oppimisvaikeudet lukemisessa, kirjoittamisessa, vieraissa kielissä ja matematiikassa johtuvat yleensä yksilön synnynnäisistä ominaisuuksista. Oppimisen pulmilla on usein perinnöllinen tausta ja ne johtuvat erilaisista tavoista oppia, hahmottaa ja käsitellä tietoa. Taustalla voi olla edellä mainittujen syiden lisäksi ongelmia muistin rakenteessa sekä toiminnassa, keskittymisessä sekä toiminnanohjauksessa ja ajankäytön hallinnassa. Pelkästään spesifin lukemisen taidon ja matematiikan oppimisvaikeuden kanssa... Continue Reading →

Up ↑