OHO-oppaan julkkarit viikoilla 11 ja 12!

OHO-opas näkee päivänvalon 11.3.2020. OHO!-hankkeen taival huipentuu valtakunnallisiin julkkareihin, jotka järjestetään viikoilla 11 ja 12 hankekorkeakouluissa. Hankkeen koordinaatioyliopistossa Jyväskylässä JYUn ja JAMKin yhteisjulkkareita vietetään keskiviikkona 11.3.2020 Ruusupuiston kampuksella klo 14.15–16. Ohessa ilmoittautumislomake tilaisuuteen. Korkeakoulukohtaisten julkistamistilaisuuksien ajankohdat varmistuvat lähiaikoina. Niitä päivitetään hankkeen etusivulle, ohohanke.fi, sitä mukaa. OHO-opas on kolmivuotisen hankkeen suuri ponnistus ja tulos, jota on... Continue Reading →

Keskittymisvaikeuksia ja flow-tilaa – Millaista on autistin yliopisto-opiskelu?

Korkeakoulukentällä saavutettavuutta ja esteettömyyttä on pitkään ajateltu lähinnä fyysisten vammojen kautta, mutta esimerkiksi neuropsykologisten oireiden huomioon ottaminen on viime vuosina parantunut. Millaista autismin kirjoon kuuluvan opiskelijan arki yliopistolla on? Maiju Jalkanen opiskelee Turun yliopistossa uskontotiedettä. Tauon jälkeen hän on palaamassa takaisin opintojen pariin; nyt työn alla on gradun haastatteluaineistojen litterointi. Maiju on sanavalmis ja taiteellinen,... Continue Reading →

Joululahja sinulle, opettaja ja opiskelija

Artikkeli on julkaistu alun perin KOPE-hankkeen sivuilla (16.12.2019) osoitteessa https://blogi.oamk.fi/2019/12/16/joululahja-sinulle-opettaja-ja-opiskelija/. Tähän aikaan vuodesta mielen täyttää aatos niin loppuunsaatettavista työasioista kuin jouluvalmisteluista. Päänvaivaa voivat aiheuttaa myös joululahjat. Hankkiako vai ei, aineellisia vai aineettomia, tarpeellista vai ehkä vain kaunista ja ilahduttavaa? Eniten alkaa kuitenkin hermostuttaa se, että jouluun on enää reilu viikko aikaa. Miten tässä ehtii hoitaa... Continue Reading →

OHO!-juhlasymposium tarjosi ratkaisuja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman OHO! – Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa -hankkeen juhlasymposiumia vietettiin Jyväskylän yliopistolla marraskuun puolivälissä 14.–15.11. Symposium oli eräänlainen huipentuma kolmivuotiselle OHO!-hankkeelle, jossa on etsitty vastauksia korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Tähän OHO!-työ ei kuitenkaan pääty, sillä parhaillaan työn alla on opas, johon kootaan hankkeen aikana kehitettyjä menetelmiä ja  toimintamalleja. Opas ilmestyy alkuvuodesta... Continue Reading →

Jospa hyvä lämmin hellä, ois mieli jokaisen korkeakoulussa…

Kuvassa vasemmalta oikealle: Liisa Hyytiäinen ja Päivi Pynnönen. Vuoden 2019 lopussa päättyy OHO!- hanke, jossa tavoitteena on ollut korkeakouluopiskelijoiden  opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen ja näiden teemojen kehittäminen korkeakouluissa. Nämä teemat ovat tärkeitä opiskelijoiden opintojen suorittamisen ja läpäisyn edistämiseksi. Nämä kaikki ovat myös teemoja, jotka kulkevat vahvasti rinnakkain ja kokonaisuutena luovat pohjaa hyvälle opiskeluajalle ja... Continue Reading →

Oulun yliopistolla kouluttauduttiin saavutettavuuskriteeristön saloihin

Hankkeessa kehitettävän saavutettavuuskriteeristön valmistuttua olemme päässeet siirtymään seuraavaan vaiheeseen eli kriteeristökoulutusten pitämiseen. Niitä on pidetty sekä webinaarien muodossa että paikan päällä eri korkeakouluissa. Maanantaina 14.10 oli vuorossa Oulun yliopisto, jossa allekirjoittanut veti koulutuksen yhdessä hankkeen ykköspaketissa työskentelevän Tiina Kemppaisen kanssa. Suunnittelutyössä ja koulutustilaisuudessa oli mukana myös niin ikään OHO-hankkeessa työskentelevä Kaisa Karhu. Tilaisuus alkoi Marko... Continue Reading →

Kysymys joustavuudesta puhuttaa opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa

OHO-hankkeessa toteutimme vuoden 2018 aikana saavutettavuuskyselyt suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoille, opetushenkilöstölle sekä ylimmälle johdolle. Raportti kyselyistä näkee päivänvalonsa loppuvuoden aikana, mutta jo tässä vaiheessa nostan esiin yhden selkeän kyselyvastauksissa painottuneen teeman: joustavuuden. Joustavuus nimittäin nousi kyselyissä esiin lukuisissa vastauksissa. Tällä vastaajat tarkoittivat muun muassa mahdollisuuksia yksilöllisiin järjestelyihin esimerkiksi tentin tekemisessä sekä joustamista palautuspäivämäärissä ja läsnäolokysymyksissä. Aihe... Continue Reading →

Verkkokurssilta saavutettavuusoppia kaikille

Arvoitus: Mikä se on, joka kestää kolme kuukautta, on viiden opintopisteen laajuinen ja jolle on ilmoittautunut opiskelijaksi lähes 100 henkilöä? No, se on tietysti OHO!-hankkeessa pilotoitava verkkokurssi, joka käynnistyy maanantaina 9.9. Pohjana hankkeessa luotu saavutettavuuskriteeristö Verkkokurssin sisällöllisenä ohjenuorana on ollut hankkeessa luodun saavutettavuuskriteeristön kahdeksan eri osa-aluetta: Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri Fyysinen ympäristö Digitaalinen saavutettavuus Viestintä... Continue Reading →

Up ↑