Ohjaustoimia ja työelämäorientaatiota
alusta alkaen