Osallisuutta, ohjausvälineitä ja oppimisanalytiikkaa