HYVÄÄN ALKUUN

Ohjaustoimia ja työelämäorientaatiota alusta alkaen

Kokonaisuuden vetäjänä toimii Oulun yliopisto.

Opettajien osaamisen vahvistaminen

 • Omaopettajaohjauksen ja -koulutuksen kehittäminen (Oulun yliopisto)
 • Opettajatuutoroinnin kehittäminen osana Johdatus yliopisto-opiskeluun –opintojaksoja (Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
 • Opettajatuutoreiden vuorovaikutteisen koulutuksen kehittäminen, jossa luodaan toimintamalli tunnistaa varhaisessa vaiheessa erilaiset opiskelun esteet ja auttaa opiskelijaa opintojen etenemisessä.
 • Opettajatuutorien työelämä- ja uraohjausosaamisen kehittäminen
 • Ohjaustilanteiden tukeminen ryhmänohjauksellisin keinoin (Lapin yliopisto)
Opiskelijoiden ohjaus ja tuki
 • Opiskelijoiden vertaisryhmätoiminnan vahvistaminen; opettaja- ja opiskelijatuutoroinnin yhteistyön kehittäminen sekä yksikkökohtaisten toimintamallien vakiinnuttaminen (Oulun yliopisto)
 • Opiskelijoiden vertaisryhmätoiminnan vahvistaminen (Itä-Suomen yliopisto)
 • Opettaja- ja opiskelijatuutoroinnin yhteistyön kehittäminen sekä yksikkökohtaisten toimintamallien vakiinnuttaminen (Lapin yliopisto)
Työelämäorientaatio osana kiinnittymistä
 • Työelämäorientaation kuljettaminen mukana alkuvaiheen ohjauksessa, tulevaisuuteen suuntaaminen jo opintojen alkuvaiheessa (Oulun yliopisto)
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen yhteisöllisillä toimintamalleilla (Itä-Suomen yliopisto)
 • Opiskelijan yliopisto-opiskeluun kiinnittymisen sekä työelämävalmiuksien kehittymisen tukeminen opettajatuutoroinnilla koko opintopolun ajan (Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
Vuorovaikutteiset menelmät ja toimintamallit sekä verkkovälitteinen ohjaus
 • Suuntautuminen ammatilliseen tulevaisuuteen heti opintojen alkuvaiheessa (Itä-Suomen yliopisto)
 • Opiskelukyky-opintojakson verkko-opetuksen pilotointi osana Akateemiset opiskelutaidot-kurssia
 • Hyvinvointisivuston kehittäminen yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien ja työelämän toimijoiden kanssa Tuudo-mobiilisovellusta hyödyntäen, mikä mahdollistaa mm. ajasta ja paikasta riippumattoman ohjauksen (Lapin yliopisto).

Up ↑