Tulevat koulutukset ja seminaarit


OHO!- ja TUURA-hankkeiden yhteistyönä järjestetään Yhteiseen korkeakouluun -seminaari tiistaina 1.10.2019 Verkatehtaalla Hämeenlinnassa. Ohjelma on vahvistettu, ja se on liitteenä

Ilmoittautumiset pyydetään 23.9.2019 mennessä (SUORA LINKKI OHJELMAN JÄLKEEN)


Tervetuloa valtakunnallisen OHO-kärkihankkeen verkkokurssille! Hankkeessa pilotoidaan syksyn aikana verkkokurssia, jolla osallistujat pääsevät tutustumaan esteettömyyden ja saavutettavuuden eri osa-alueisiin. Lisätietoja sisällöstä ohessa.

Ilmoittautumiset viimeistään 2.9 osoitteeseen
https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/28707/lomakkeet.html

OHO – yhdenvertainen toimintaympäristö

Kohderyhmä: Korkeakoulujen opetushenkilöstö sekä kaikki, jotka ovat kiinnostuneet yhdenvertaisen toimintaympäristön toteuttamisesta saavutettavuus huomioiden.

Sisältö: Esteettömyyden osa-alueet:

  • Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri
  • Fyysinen ympäristö
  • Digitaalinen saavutettavuus
  • Viestintä
  • Johtaminen
  • Opetus ja oppiminen
  • Tuki ja ohjaus
  • Opiskelijavalinnat

Näihin aiheisiin liittyvä opiskelumateriaali verkko-oppimisalustalla ja tehtävät

Muoto: Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin.

Ajankohta: 9.9. – 30.11.2019

Opintojen laajuus: 5 op

Arviointi: hyväksytty/hylätty. TAMK antaa opinnot hyväksytysti suorittaneille pyynnöstä kurssitodistuksen.

Hinta:  Ilmainen. Kurssi toteutetaan osana OHO! -kärkihanketta

Toteutustapa:  Verkko-opinnot itseohjautuvasti omaan tahtiin.  Joissakin tehtävissä on käytössä opiskelijoiden väliset vertaispalautteet ja arvioinnit.

Toteuttaja:  Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilö:  Minna Nyström-Järvinen, minna.nystrom-jarvinen@tuni.fi ja Marko Jääskeläinen, marko.jaaskelainen@tuni.fi

Ilmoittautuminen:  Viimeistään 2.9. osoitteeseen https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/28707/lomakkeet.html


  • ke 21.8.2019 klo 15-16 Henkilökohtaiset opintojärjestelyt korkeakoulussa – kokemuksia Aalto-yliopiston kehittämisprosessista. Salli Tuominen, Aalto-yliopisto.Ilmoittautuminen.

”Henkilökohtaisilla opintojärjestelyillä tarkoitetaan opiskelijan henkilökohtaisen tilanteen perusteella tehtäviä mukautuksia opetukseen ja arviointikäytänteisiin. Aalto-yliopiston henkilökohtaisten opintojärjestelyiden käytännöt uudistettiin osana OHO! -hanketta vuonna 2018.

Webinaari esittelee kokemuksia sekä uusien käytäntöjen luomisesta ja käyttöön otosta. Käsittelemme myös uudistusprosessista esille nousseita haasteita henkilökohtaisten opintojärjestelyiden käytännön toteuttamisessa yliopistokontekstissa. Webinaarin puhujana on Salli Tuominen, Aalto-yliopisto. ”

  • Ti 17.9 klo 14-15 Asperger korkeakoulussa

ilmoittautuminen

”Aspergeria ei välttämättä havaitse ulkoisista piirteistä. Kuitenkin se asettaa opiskelulle monenlaisia haasteita, jotka opettajan olisi syytä huomioida muun muassa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Mitä nämä haasteet ovat ja miten ne on mahdollista ratkaista, sen kuulet tässä webinaarissa opiskelijan itsensä kertomana.
Haastateltavana Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Jessi Lindgren ja haastattelijana hankekoordinaattori Essi Huuhka Turun yliopistosta.”

Up ↑