Tulevat koulutukset ja seminaarit

  • ke 21.8.2019 klo 15-16 Henkilökohtaiset opintojärjestelyt korkeakoulussa – kokemuksia Aalto-yliopiston kehittämisprosessista. Salli Tuominen, Aalto-yliopisto.Ilmoittautuminen.

”Henkilökohtaisilla opintojärjestelyillä tarkoitetaan opiskelijan henkilökohtaisen tilanteen perusteella tehtäviä mukautuksia opetukseen ja arviointikäytänteisiin. Aalto-yliopiston henkilökohtaisten opintojärjestelyiden käytännöt uudistettiin osana OHO! -hanketta vuonna 2018.

Webinaari esittelee kokemuksia sekä uusien käytäntöjen luomisesta ja käyttöön otosta. Käsittelemme myös uudistusprosessista esille nousseita haasteita henkilökohtaisten opintojärjestelyiden käytännön toteuttamisessa yliopistokontekstissa. Webinaarin puhujana on Salli Tuominen, Aalto-yliopisto. ”

  • Ti 17.9 klo 14-15 Asperger korkeakoulussa

ilmoittautuminen

”Aspergeria ei välttämättä havaitse ulkoisista piirteistä. Kuitenkin se asettaa opiskelulle monenlaisia haasteita, jotka opettajan olisi syytä huomioida muun muassa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Mitä nämä haasteet ovat ja miten ne on mahdollista ratkaista, sen kuulet tässä webinaarissa opiskelijan itsensä kertomana.
Haastateltavana Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Jessi Lindgren ja haastattelijana hankekoordinaattori Essi Huuhka Turun yliopistosta.”

Up ↑