Mikä OHO?

OHO! eli ”Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa” on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 11 korkeakoulun yhteinen kehittämishanke vuosille 2017–2019. OHO!:n lähtökohtana on luoda optimaalisia edellytyksiä opiskelulle ja pitää huolta opiskelijasta.

OHO!- hakkeessa edistetään opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia parantamalla heidän osallisuuden kokemustaan opiskeluyhteisössä. Hanke rakentuu kolmesta temaattisesta kokonaisuudesta:

HYVÄÄN ALKUUN tukee opiskelijoiden opintoihin ja korkeakouluyhteisöön kiinnittymistä kehittämällä orientaatiokoulutuksia, vertaistuutorointia ja omaopettajatoimintaa sekä luomalla tapoja nivoa työelämäteemoja ohjaukseen opintojen alusta alkaen.

PEDAGOGIIKALLA HYVINVOINTIA keskittyy yhtäältä yhteisöllisen pedagogiikan kehittämiseen opettajille tarjottavien koulutussarjojen avulla ja toisaalta tutkimusperustaisten hyvinvointi-, motivaatio-, toimijuus- ja opiskelutaitomittaristojen sekä analytiikkatyövälineen luomiseen.

KAIKKIEN KORKEAKOULU laatii yhtenäisen saavutettavuuden kriteeristön, joka pohjautuu valtakunnalliseen korkeakoulujen saavutettavuuskartoitukseen sekä kehittää saavutettavuutta edistäviä pedagogisia työvälineitä.

Up ↑