WEBINAARIT JA PODCASTIT

TULEVAT WEBINAARIT:

Korkeakoulu kaikille – kaksi webinaaria hankkeessa luoduista saavutettavuuskriteereistä

Miten mahdollistetaan monenlaisten oppijoiden sekä erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuus ja yhdenvertainen mahdollisuus opiskella korkeakoulussa? OHO! –hankkeessa kehitetty saavutettavuuskriteeristö on korkeakoulujen saavutettavuuden ja esteettömyyden kehittämistä sekä arviointia varten laadittu työkalu. Kriteereiden avulla arvioidaan korkeakoulujen tilojen, sähköisten järjestelmien, oppimisympäristöjen, opetusmenetelmien ja asenteiden saavutettavuutta. Webinaareissa saat lisätietoa saavutettavuuskriteereiden sisällöstä ja niiden käytöstä.

  • to 31.10.2019 klo 15.00 – 16.00 Saavutettavuuskriteerit – webinaari (kyselytunti).

Mahdollisuus käydä keskustelua sekä kysyä eri asiantuntijoilta saavutettavuuskriteeristöstä sekä niiden käyttämisestä. Asiantuntijoina ainakin lehtorit Seija Eskola ja Anneli Muuronen (JAMK, ammatillinen opettajakorkeakoulu), Hannu Puupponen (Jyväskylän yliopisto), Sari Hanska (TAMK). Mahdollisesti mukana myös muita asiantuntijoita eri korkeakouluista. Webinaari tallennetaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 30.10 klo 16 tästä linkistä http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/28738/lomake.html

  • ma 11.11 klo 14-15 – Miten Aspergerin oireyhtymä vaikuttaa korkeakoulu-opiskeluun?

Aspergeria ei välttämättä havaitse ulkoisista piirteistä. Kuitenkin se asettaa opiskelulle monenlaisia haasteita, jotka opettajan olisi syytä huomioida muun muassa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Mitä nämä haasteet ovat ja miten ne on mahdollista ratkaista, sen kuulet tässä webinaarissa opiskelijan itsensä kertomana.

Haastateltavana Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Jessi Lindgren ja haastattelijana hankekoordinaattori Essi Huuhka Turun yliopistosta.

Ilmoittaudu viimeistään 7.11. osoitteessa
http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29346/lomake.html


WEBINAARITALLENTEET

ke 9.10.2019 klo 15.00 – 16.00 Saavutettavuuskriteerit – webinaari (info-osuus). Kouluttajina toimivat lehtorit Seija Eskola ja Anneli Muuronen (JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu).

”Ei se tyhmä ole, vaikka sillä on ADHD”- Webinaari. Helsingin yliopiston lääketieteen opiskelija, ADHD-liiton puheenjohtaja ja Mensan jäsen Klaus Karkia.

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt korkeakoulussa – kokemuksia Aalto-yliopiston kehittämisprosessista. 21.8. klo 15-16. Opintopsykologi Salli Tuominen, Aalto-yliopisto

MIKSI PYKÄLIEN MUKAAN TEHTY EI OLE ESTEETÖN? – webinaari 23.4.2019. Minnä Nyström- Järvinen ( Koulutuspäällikkö, Rakennusarkkitehtikoulutus, TAMK)


MITÄ VOIN TEHDÄ, KUN RYHMÄSSÄNI ON NÄKÖVAMMAINEN OPISKELIJA? Ville Lamminen, työelämän digitalisaatioasiantuntija, Näkövammaisten liitto ry – webinaari 24.4.2019


”ESTEETTÖMYYS ON MUUTAKIN KUIN INVALUISKA”- Miten opiskelijat ja opettajat kehittäisivät korkeakoulujen saavutettavuutta?” OHO!-hankkeen Suomen korkeakouluille tekemien kyselyiden tulosten esittelyä. Kyselyt toteutettiin opiskelijoille, opettajille ja johdon edustajille.

Aleksi Huhta (Turun yliopisto)


ERITYISEN HYVÄ OHJAUS JA OPETUS

Päivi Pynnönen HAMK, Seija Eskola JAMK, Anneli Muuronen JAMK


MITEN KORKEAKOULUJEN SAAVUTETTAVUUTTA VOIDAAN ARVIOIDA?

Paula Pietilä (Turun yliopisto)


SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN SAAVUTETTAVUUS

Webinaarissa Sähköisten järjestelmien saavutettavuus esitellään digitaalisen saavutettavuuden toteuttamista korkeakouluissa. Esityksessä tulevat esille mm. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä huomioon otettavia seikkoja opiskelun ja osallisuuden, oppimisympäristöjen sekä erilaisten sisältöjen saavutettavuuden edistämiseksi.


KUUNTELE PODCASTEJA!

  • Erilaisten oppijoiden liiton lukilähettiläs Silva Mölsä kertoo näillä podcasteilla lukivaikeudestaan suomeksi ja englanniksi.

OHO!-podcast: AUTISMSPEKTRUM (på Svenska)

I detta avsnitt berättar Sari Hanska, vid Tammerfors Yrkehögskolan, om autism i högskolor. Episoden diskuterar bland annat hur autismspektret dyker upp i högskolor och vilka utmaningar autismspektrumet kan ge till studenten.

OHO!-podi 3: Opiskelijoiden kokemasta yksinäisyydestä

Tässä jaksossa edunvalvonnan asiantuntija Hannastiina Ruismäki ja puheenjohtaja Anna Laurila opiskelijakunta TAMKOsta kertovat opiskelijan kokemasta yksinäisyydestä.

Up ↑