WEBINAARIT JA PODCASTIT

TULEVAT WEBINAARIT:

  • ke 21.8.2019 klo 15-16 Henkilökohtaiset opintojärjestelyt korkeakoulussa – kokemuksia Aalto-yliopiston kehittämisprosessista. Salli Tuominen, Aalto-yliopisto.Ilmoittautuminen.

”Henkilökohtaisilla opintojärjestelyillä tarkoitetaan opiskelijan henkilökohtaisen tilanteen perusteella tehtäviä mukautuksia opetukseen ja arviointikäytänteisiin. Aalto-yliopiston henkilökohtaisten opintojärjestelyiden käytännöt uudistettiin osana OHO! -hanketta vuonna 2018.

Webinaari esittelee kokemuksia sekä uusien käytäntöjen luomisesta ja käyttöön otosta. Käsittelemme myös uudistusprosessista esille nousseita haasteita henkilökohtaisten opintojärjestelyiden käytännön toteuttamisessa yliopistokontekstissa. Webinaarin puhujana on Salli Tuominen, Aalto-yliopisto. ”

  • ti 17.9. klo 14–15. Miten Aspergerin oireyhtymä vaikuttaa korkeakoulu-opiskeluun?

Aspergeria ei välttämättä havaitse ulkoisista piirteistä. Kuitenkin se asettaa opiskelulle monenlaisia haasteita, jotka opettajan olisi syytä huomioida opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Mitä nämä haasteet ovat ja miten ne on mahdollista ratkaista, sen kuulet tässä webinaarissa opiskelijan itsensä kertomana.

Haastateltavana Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Jessi Lindgren ja haastattelijana hankekoordinaattori Essi Huuhka Turun yliopistosta. 

Ilmoittautumiset tästä linkistä http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/28716/lomakkeet.html
viimeistään 13.9. klo 16.00


WEBINAARITALLENTEET

MIKSI PYKÄLIEN MUKAAN TEHTY EI OLE ESTEETÖN? – webinaari 23.4.2019. Minnä Nyström- Järvinen ( Koulutuspäällikkö, Rakennusarkkitehtikoulutus, TAMK)


MITÄ VOIN TEHDÄ, KUN RYHMÄSSÄNI ON NÄKÖVAMMAINEN OPISKELIJA? Ville Lamminen, työelämän digitalisaatioasiantuntija, Näkövammaisten liitto ry – webinaari 24.4.2019


”ESTEETTÖMYYS ON MUUTAKIN KUIN INVALUISKA”- Miten opiskelijat ja opettajat kehittäisivät korkeakoulujen saavutettavuutta?” OHO!-hankkeen Suomen korkeakouluille tekemien kyselyiden tulosten esittelyä. Kyselyt toteutettiin opiskelijoille, opettajille ja johdon edustajille.

Aleksi Huhta (Turun yliopisto)


ERITYISEN HYVÄ OHJAUS JA OPETUS

Päivi Pynnönen HAMK, Seija Eskola JAMK, Anneli Muuronen JAMK


MITEN KORKEAKOULUJEN SAAVUTETTAVUUTTA VOIDAAN ARVIOIDA?

Paula Pietilä (Turun yliopisto)


SÄHKÖISTEN JÄRJESTELMIEN SAAVUTETTAVUUS

Webinaarissa Sähköisten järjestelmien saavutettavuus esitellään digitaalisen saavutettavuuden toteuttamista korkeakouluissa. Esityksessä tulevat esille mm. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä huomioon otettavia seikkoja opiskelun ja osallisuuden, oppimisympäristöjen sekä erilaisten sisältöjen saavutettavuuden edistämiseksi.


KUUNTELE PODCASTEJA!

  • Erilaisten oppijoiden liiton lukilähettiläs Silva Mölsä kertoo näillä podcasteilla lukivaikeudestaan suomeksi ja englanniksi.

OHO!-podcast: AUTISMSPEKTRUM (på Svenska)

I detta avsnitt berättar Sari Hanska, vid Tammerfors Yrkehögskolan, om autism i högskolor. Episoden diskuterar bland annat hur autismspektret dyker upp i högskolor och vilka utmaningar autismspektrumet kan ge till studenten.

OHO!-podi 3: Opiskelijoiden kokemasta yksinäisyydestä

Tässä jaksossa edunvalvonnan asiantuntija Hannastiina Ruismäki ja puheenjohtaja Anna Laurila opiskelijakunta TAMKOsta kertovat opiskelijan kokemasta yksinäisyydestä.

Up ↑