Opiskelijan motivaatio – pitääkö olla huolissaan?

Turun yliopisto on mukana OHO!-hankkeen ”Pedagogiikalla hyvinvointia”-teemaryhmässä, jonka aiheina ovat yhteisöllinen pedagogiikka ja tutkimusperustaiset mittarit. Turun yliopisto vahvistaa teemaryhmän sisältöä tuomalla mukaan tarkasteluun oppimismotivaation. Tavoitteena on kehittää oppimismotivaation arviointi- ja ohjausväline opiskelijoille ja opettajille. Motivaatio taitona ”Motivaatio ja oppiminen kulkevat käsi kädessä” kirjoittaa Katariina Salmela-Aro kirjassa Motivaatio ja oppiminen (2018). Puhutaankin oppimismotivaatiosta ja siitä, miten... Continue Reading →

Up ↑