Opiskeluhyvinvoinnissa on paljon kehitettävää

Aalto-yliopistossa 46 % kohderyhmässä olevista opiskelijoista vastasi kyselyyn, jonka teemoina olivat oma hyvinvointi, opiskelu, opetus ja yliopistokoulutus. Kohderyhmänä oli 2. vuoden kandi- ja 1. vuoden maisteriopiskelijat.  Kaiken kaikkiaan vastaajia oli yhteensä 1684 tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden yli sadasta eri koulutusohjelmasta. Kyselyyn vastaamista kannustettiin mm. videon avulla (https://youtu.be/xG7_TVcB0HE). Kyselyn pohjana on Helsingin yliopiston kehittämä HowULearn-kysely... Continue Reading →

Kohti opiskeluhyvinvoinnin huippuyliopistoa – opiskeluhyvinvointikysely organisaation kehittämisen välineenä

Aalto-yliopisto on OHO!-hankkeessa mukana ”Pedagogiikkaa ja pelivälineitä – osallisuutta, ohjausvälineitä ja oppimisanalytiikkaa” teemaryhmässä, jonka aiheina ovat yhteisöllinen pedagogiikka, opiskelutaidot ja oppimisen analytiikka. Pyrimme muun muassa kartoittamaan opiskelijan ylikuormittumisen syitä sekä kehittämään toimintamalleja tämän kuormituksen vähentämiseen opetus- ja oppimistilanteissa. Opiskelijahyvinvointi strategisena avoitteena Opiskeluhyvinvointi on olennainen osa Aalto-yliopiston strategiaa vuosille 2016-2020. Hankkeen aikana tavoitteenamme on lisätä yhteisön... Continue Reading →

Up ↑