Tapahtumat

Yhteisön voimaa! OHO!-kärkihankkeen toimijat verkostotapaamisessa Joensuussa 7.-8.5.2019.

 

OHO!-kärkihankkeen 11 korkeakoulun toimijat tapaavat noin kaksi kertaa vuodessa niin sanottujen verkostotapaamisten puitteissa. Nämä verkostotapaamiset ovat keskeisiä hankkeen ”yhteisen sävelen ylläpitämiselle”. Verkostotapaamisten kautta päivitämme missä tilanteessa kussakin korkeakoulussa ja työryhmässä ollaan hankkeen edistymisen kannalta.

Verkostotapaamisissa hanketoimijat työskentelevät kahden päivän ajan erittäin intensiivisesti etukäteen suunniteltujen teemojen parissa. Tällä kertaa ajankohtaisimpia aiheita olivat hankkeen toimintamallien käyttöönotto ja jo etukäteen sovittu päätösseminaari (juhlaseminaari). Muistakaa laittaa kalenteriinne ylös juhlaseminaarin päivämäärä 14.-15.11.2019 Jyväskylän yliopistolla!

Meille oli suuri ilo saada järjestää tämänkertainen verkostotapaaminen Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella, kiitos UEF!

Tulevien kuukausien aikana tulette kuulemaan verkostotapaamisessa syntyineistä ideoista, ja pääsette varmasti kaikki itse nauttimaan niiden konkreettisista tuloksista. Muistakaa siis seurata tiivisti hankkeen kehitystä.


Tulevaisuus haastoi oppimisen 15.2.2019

OHO! mukana Tulevaisuus haastaa oppimisen -seminaarissa Jyväskylässä.
Aiheena yhteisöllinen oppiminen ja OHO!:n koulutussarja.

Yhteisöllisen pedagogiikan parissa Ulla Klemolan johdolla.


FinFYE-verkostotapaaminen ja OHO!-työpaja 15.1.2019, Tampere

Finnish First Year Experience (FinFYE) –verkosto toimii uusien opiskelijoiden opintoihinsa kiinnittymistä edistävistä tuki- ja toimintamuodoista ja niiden kehittämisestä kiinnostuneiden yhteistyöverkostona. Verkosto on osa eurooppalaista EFYE-verkostoa, joka järjestää vuosittain satoja osallistujia keräävän EFYE-konferenssin.

Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa (OHO) -kärkihankkeessa edistetään opiskelijan hyvinvointia, opiskelukykyä ja esteettömyyttä. Opintojen edistymistä tuetaan kehittämällä opiskelijalähtöisiä pedagogisia malleja. Opettajien ohjausosaamista sekä saavutettavuutta ja osallisuutta tukevaa pedagogista osaamista kehitetään ja luodaan kaikille korkeakouluille soveltuvia toimintatapoja ja -malleja opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen. Hanke on alkanut vuonna 2017 ja se kestää vuoden 2019 loppuun. Hankkeen työpaketti 1:ssä kehitetään opiskelijoiden sosiaalista ja akateemista kiinnittymistä sekä alkuvaiheen työelämäorientaatiota.

FinFYE-verkosto ja OHO!-hanke järjestävät yhteistyössä verkostotapaamisen ja sen yhteydessä ”Hyvään alkuun” –työpajan (ks. tarkempi kuvaus alla).

Aika: 15.1.2019 klo 10.00 – 16.00
Paikka: Tampereen yliopisto, Pinni B:n Aula buffet-tila, Kanslerinrinne 1, Tampere

OHO!-hanke tarjoaa kahvit aamulla klo 10.00 alkaen ja iltapäivällä noin klo 14.00. Lounas on osallistujille omakustanteinen.

Aamukahvin jälkeen kuullaan FinFYE- ja EFYE –verkostojen kuulumiset ja niiden jälkeen kuulaan OHO! –hankkeen alustavia tuloksia, sekä työskennellään Hyvään alkuun -työpajassa.

Ilmoittautumiset 10.1.2018 mennessä osoitteessa
https://link.webropolsurveys.com/S/91208FDE6DF5AB4C

Hyvään alkuun -työpaja

Hyvään alkuun -työpajan toteutuksesta vastaa OHO-hankkeen työpaketti 1, jossa teemana on opiskelijan akateeminen ja sosiaalinen kiinnittyminen korkeakouluyhteisöön. Keskeisenä tavoitteena työpaketissa on kehittää alkuvaiheen ohjausta ja luoda ns. FinFYE –malli, eli tehdä suosituksia, kehittää toimintamalleja ja työkaluja, myös digitaalisia, alkuvaiheen ohjauksen tueksi.

Työpajassa esitellään jo toteutettuja malleja sekä ideoidaan mitä tehdään/ tulisi tehdä
1) ennen opintojen alkua
2) orientaatiossa, huomioiden myös työelämäorientaation
3) jatkumo, miten kiinnittymistä tuetaan pitkin ensimmäistä vuotta ja pitkin koko opintopolkua.

Tarkasteluja tehdään erityisesti vertais- ja opettajatuutoroinnin/ omaopettajatoiminnan sekä johdanto/orientaatiokurssien näkökulmista.


OHO!-hankkeen saavutettavuusasiantuntija Sari Hanskalle OKKA-Svenska kulturfonden –palkinto. OHO! onnittelee!

OKKA - Svenska kulturfonden -palkinnonsaajat 2018

TAMKin kielipalveluiden lehtori ja OHO!-hankkeen projektityöntekijä Sari Hanska (kuvassa 3. oikealta) on saanut OKKA-säätiön myöntämän Svenska kulturfonden –palkinnon. Valtakunnallinen palkinto myönnetään vuosittain neljästä kuuteen opettajalle ansiokkaasta ruotsin kielen opetuksesta ja ruotsalaisen kulttuurin edistämisestä.

Sari Hanska on toiminut ruotsin opettajana 25 vuotta. OKM:n kärkihankkeessa OHO!- Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa hän on ollut mukana koko hankkeen ajan vuodesta 2017 lähtien.

Hankkeessa on selvitetty Suomen korkeakoulujen saavutettavuutta opiskelijoille, opetushenkilöstölle ja korkeakoulujen johdolle suunnatuilla kyselyillä. Hanska vastasi siitä, että kyselyihin oli mahdollista vastata myös ruotsin kielellä suomen ja englannin lisäksi. Lisäksi hän analysoi ruotsiksi saadut vastaukset. Tästä syystä erityisesti ruotsikielisistä korkeakouluista tuli runsaasti vastauksia. Hankkeen aikana hän teki myös selvityksen saavutettavuusasioiden näkymisestä korkeakoulujen julkisilla Internet-sivustoilla.

Hän on vieraillut ruotsalaisissa korkeakouluissa perehtymässä erityisesti saavutettavuuteen liittyviin kysymyksiin ja tuonut sieltä vinkkejä hyvistä toimintamalleista. Hän on ollut hankkeen aikana myös aktiivisesti yhteydessä pohjoismaisiin saavutettavuusalan toimijoihin. TAMKissa on tarkoitus aloittaa ensi vuoden alusta apusovelluspilotointi, jolla haetaan helpotusta tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskeluun.

Sari Hanska osallistui vuonna 2014 oppikirjan “Gå med vinst! Affärsvenska för högskolor” tekoon. Kanssakirjoittajina toimivat Marit Keränen, Kirsi Lehtoviita ja Mia Pirttilä. Julkaisu julkaistiin digikirjana vuonna 2017. Hän on Svenska Kvinnoklubben i Tammerfors rf –yhdistyksen jäsenenä sekä pitänyt ruotsinkielistä keskustelukerhoa “Svenska höst- och vårklubben” Tampereen työväenopistossa.

Koulutukseltaan Sari Hanska on FM, ammatillinen opettaja, ammatillinen erityisopettaja ja diplomigemmologi D.G. Fin. Ruotsin opetuksen ja hanketyöskentelyn lisäksi hän tekee myös muun muassa lukitestejä Tampere3 -korkeakouluissa.

Lue lisää: Vuoden 2018 OKKA–Svenska kulturfonden -palkinnonsaajat

 

Kaikkien korkeakoulua kehittämässä – saavutettava ja esteetön korkeakoulu

Työseminaari 1.11.2018 klo 9.30–16.00 Jyväskylässä

Tule mukaan kuulemaan tutkimustuloksia saavutettavuuden nykytilasta Suomen korkeakouluissa ja kehittämään yhdessä korkeakoulujen saavutettavuuskriteereitä ja -ohjelmaa Jyväskylään 1.11.2018!

 

Paikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Dynamo-rakennus, Piippukatu 2, auditorio D101

Osallistujat: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen esteettömyyden, saavutettavuuden ja
hyvinvoinnin parissa toimivat henkilöt, järjestöjen edustajat, opiskelijajärjestöjen edustajat, asiantuntijat, korkeakoulujen johdon edustajat sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Työseminaarin ohjelma

9.30 Aamukahvit
10.00 – 10.15 Tervetuloa kehittämispäivään Lehtorit Heli Antila, TAMK ja Anneli Muuronen, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
10.15 – 11.00 Saavutettavuus ja esteettömyys korkeakouluissa
Opiskelijoiden ja opettajien käsitykset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen fyysisestä, psyykkisestä ja pedagogisesta saavutettavuustilanteesta Projektikoordinaattori Aleksi Huhta, Turun yliopisto. Opiskelijan kommenttipuheenvuoro.
11.00 – 12.00 Miten korkeakoulujen saavutettavuutta voidaan arvioida? Ehdotus saavutettavuuskriteeristöksi Esteettömyyssuunnittelija Paula Pietilä, Turun yliopisto Lehtori Annikki Torikka, TAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ohjeistus iltapäivän työskentelyyn
12.00 – 13.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 – 14.00 Työpajatyöskentelyä Saavutettavuuskriteeristön ja -ohjelman kehittäminen
14.00 – 14.30 Kahvi
14.30 – 15.15 Työpajatyöskentely jatkuu
15.15 – 16.00 Yhteenveto työpajatyöskentelystä
Jatkotoimista sopiminen ja päivän päätös

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Saapuminen seminaaripaikalle: JAMK:n Dynamo-rakennus (Piippukatu 2) on muutaman sadan metrin päässä Jyväskylän matkakeskuksesta. Tapahtumapaikalle saavutaan matkakeskukselta kävelysillan kautta. Sillalle on esteetön kulku sen molemmissa päädyissä olevilla hisseillä. Kävelysillalta Dynamo-rakennukselle on n. 200 m kävelymatka. Auditorio on Dynamon ensimmäisessä kerroksessa. Rakennuksessa on hissi.


Ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sen il­ta­päi­vä – täh­ti­vie­raa­na Sign­mark

Innostusta ja inspiraatiota opetukseen ja oppimiseen – mukana Signmark eli Marko Vuoriheimo, viittomakielinen rap-artisti.
 
 
Opetuksen kehittämisen iltapäivä  - tähtivieraana Signmark
Signmark Marko Vuoriheimo

Opetuksen kehittämisen iltapäivässä paneudutttin erilaisuuteen vahvuutena ja uskottiin unelmiin.

Opiskelijan hyvinvointia edistävää pedagogiikkaa avasivat professori Raimo Lappalainen sekä tohtorikoulutettavat Katariina Keinonen ja Ana Gallego Alonso Jyväsjylän liopistomme psykologian laitokselta.

  • Hyvinvointia kaikille: Psykologisten menetelmien integroiminen yliopisto-opetukseen (professori Raimo Lappalainen ja tohtorikoulutettava Katariina Keinonen, Jyväskylän yliopisto psykologian laitos)
  • It’s a matter of perspective –  Investigating psychological processes that could be applied in teaching (tohtorikoulutettava Ana Gallego Alonso, Jyväskylän yliopisto psykologian laitos)
  • Videotallenteet ja esitykset ovat nähtävillä oheisilla sivuilla:

Lisäksi hanketorilla tutustuimme korkeakoulutuksen eri kehittämishankkeisiin.

Up ↑