Kaikkien korkeakoulu

Valtakunnallinen saavutettavuuden kriteeristö ja työvälineitä

Kokonaisuuden vetäjinä toimivat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Turun yliopisto.
Yhteistyössä ovat mukana ESOK-verkoston muut korkeakoulut: Aalto yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Jyväskylän yliopisto.

Selvitetään korkeakoulujen saavutettavuustilanne 

Ammattikorkeakoulusektorilta (TAMK, JAMK ja HAMK)  ja yliopistosektorilta (Turun yliopisto)

Saavutettavuuden pedagogiset työvälineet
  • STIVI-ohjeistuksen soveltaminen mediajulkaisujärjestelmiin (Aalto yliopisto)
  • Opettajien osaamisen ja pedagogisten työvälineiden kehittäminen (TAMK)
  • Työvälineiden levittäminen koko henkilöstölle ammattikorkeakoulukentällä (JAMK, HAMK)
  • ohjaukseen liittyvän osaamisen kehittäminen ja työkalut (Turun yliopisto)
Saavutettavuuskriteeristö ja saavutettavuusohjelma sekä niiden jalkauttaminen

Ammattikorkeakoulusektorilla (TAMK, JAMK ja HAMK) ja yliopistosektorilla (Turun yliopisto)

Saavutettavuuden edistäminen muut toimenpiteet
  • Kansallisen palvelukartan yhdistäminen korkeakoulujen sähköisiin esteettömyyspalveluihin (Aalto yliopisto)
  • Saavutettavuusverkostojen toiminnan edistäminen ammattikorkeakoulusektorilla (JAMK, HAMK ja TAMK osahankkeen kokonaiskoordinointi)
  • Saavutettavuustyö läpäiseväksi (Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto)
  • Koulutus- ja tiedotus, ESOK-verkkosivun ylläpito (Jyväskylän yliopisto)

Up ↑